www.larare.at

Hälsa

Ämnesövergripande med Idrott. Genom att kombinera ämnena svenska och idrott och hälsa på detta sätt får eleverna möjlighet att utveckla både sina språkliga och fysiska färdigheter samtidigt som de får en ökad medvetenhet om hälsorelaterade ämnen och vikten av kommunikation och samarbete i fysiska aktiviteter.

 

Hälsa / Formellt upplägg
 

Titel

"Hälsa och Kommunikation: En Ämnesövergripande Utforskning i Svenska och Idrott och Hälsa"

Syfte

Syftet med detta arbetsmaterial är att integrera ämnena svenska och idrott och hälsa för att främja elevernas förmåga att kommunicera och reflektera kring hälsorelaterade ämnen på ett språkligt och kroppsligt sätt. Genom att läsa, skriva och delta i fysiska aktiviteter blir eleverna medvetna om sambandet mellan hälsa, kommunikation och rörelse samt utvecklar sina språkliga och fysiska färdigheter.

Centrala innehåll

Svenska

  • Skriftlig och muntlig kommunikation om hälsa och fysisk aktivitet.
  • Läsning och tolkning av texter om hälsa, träning och idrott.
  • Skrivande av texter relaterade till hälsa och kroppslig aktivitet.

Idrott och hälsa

  • Hälsa och livsstil, fysisk aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.
  • Kroppslig aktivitet och rörelse som kommunikation och uttryck.
  • Kommunikation och samarbete i olika fysiska aktiviteter och spel.

 

Hälsa / Arbete
 

Introduktion (Svenska och Idrott och hälsa):

Diskutera sambandet mellan hälsa, kommunikation och rörelse.

Utforska olika sätt att kommunicera och uttrycka sig genom kroppslig aktivitet.

Läsning och reflektion (Svenska):

Läs och analysera texter om hälsa, träning och idrott, t.ex. artiklar, reportage eller blogginlägg.

Reflektera över texternas budskap och relatera dem till egna erfarenheter och åsikter.

Fysiska aktiviteter och kommunikation (Idrott och hälsa):

Delta i olika fysiska aktiviteter och reflektera över hur kroppsspråk och rörelse kan kommunicera budskap och känslor.

Diskutera vikten av kommunikation och samarbete i olika idrottssammanhang.

Skrivande och presentation (Svenska):

Skriv texter om hälsa, träning och fysisk aktivitet, t.ex. reflektioner, instruktioner eller reportage.

Presentera och dela med sig av egna texter och resonemang kring hälsa och rörelse.

Hälsa och välbefinnande (Idrott och hälsa och Svenska):
Reflektera över sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande.

Diskutera hur man kan kommunicera och främja hälsa genom språkliga och fysiska medel.

 

Hälsa / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)