www.larare.at

Att läsa mellan raderna

För att sammanföra och tolka information och idéer ur texten samt reflektera måste dolda budskap eller underliggande mening förstås och lyftas fram. Detta kallas vanligtvis "att läsa mellan raderna", vilket betyder att det krävs en tolkning av texten; kanske texten till och med kräver vissa förkunskaper.

Att läsa mellan raderna (inferensläsning) är en teknik som anses nödvändig för att man ska ha god läsförståelse. Men vad menas egentligen med att läsa mellan raderna? Att läsa mellan raderna är en tolkning av en händelse eller situation som finns i en text. Tolkning kräver att man för det första förstår situationen och sätter in det som sägs (uttalandet) i rätt sammanhang.

Ett enkelt exempel: när du kommer hem säger din mamma till dig att det ligger smutsiga kläder på golvet. Alltså utsagan är: "det ligger smutsiga kläder på golvet", men den följs inte upp av någon uppmaning; din mamma säger alltså inte till dig vad du ska göra utan förväntar sig att du förstår och plockar upp kläderna och lägger dem i tvättkorgen.

Men varför är vi inte tydliga jämt så att vi förstår varandra bättre? Varför blir t.ex. min sambo sur på mig när jag säger att hennes klänning är ok? Vad ligger i detta "ok" som gör henne upprörd? Ett svar är att vi ständigt effektiverar vårt sätt att kommunicera och skalar bort så mycket som möjligt. I ett "ok" finns ytterligare en mening utöver bekräftelsen och det är: "den duger".

Det indirekta sättet att uttrycka sig används ofta och konsekvent av skickliga skribenter som använder tekniken för att få folk att förstå mer än det står.

I läsning av skönlitteratur är det till och med mycket viktigt att kunna förstå det indirekta sättet att uttrycka sig; att kunna läsa mellan raderna. I en skönlitterär text fyller läsaren i själv för att förstå textens hela innehåll. Till skillnad från faktatexter är skönlitterära texter avsedda att uppfattas olika av olika personer. Detta kan man både se som en möjlighet eller hinder när vi tolkar texter eftersom vi tolkar olika beroende på tidigare erfarenheter och förkunskaper.

Desto mer vi diskuterar med andra hur de tolkar en text blir vi själva bättre på att tolka texter; alltså att läsa mellan raderna!

Hur läser man då mellan raderna? En grundläggande princip är att man behöver se och förstå sammanhanget. Att läsa mellan raderna är ett slags detektivarbete där du som läsare samlar ledtrådar för att förstå vad som händer i texten. Ledtrådarna kommer från två olika källor:

1) från själva texten

2) från dina egna erfarenheter och förkunskaper

Ännu ett exempel:

Lars visade finger åt Sven vilket fick honom att se rött. Sven slog näven i bordet och sa: "Nu får det vara nog!".

Här krävs de vissa förkunskaper för att förstå:

  • Att visa finger innebär att man viker ner alla fingrar förutom långfingret
  • Att visa finger är en förolämpning
  • Att se rött innebär ilska
  • Att slå näven i bordet är ett uttryck för ilska

Ibland är det som står emellan raderna inte uttryckt klart och tydligt utan man måste först leta rätt på den röda tråden för att förstå.

Läs mer om Den röda tråden .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)