www.larare.at

Nivåer: läsning

-

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
N i v å 1

 

Behjälpligt avkodningsförmåga och läsflyt.

Det finns många ord jag inte känner igen, ca 30%.

Vad handlar texten; i stora drag.

Det finns mycket i texten jag inte förstår.

Mycket svag ordavkodning och mycket svag språkförståelse.

Förmågan att förstå helhet är mycket begränsad.

Eleverna skall (1) kunna förklara vad de läst.

 

N i v å 2

 

Någorlunda avkodningsförmåga och läsflyt.

Det finns många ord jag inte känner igen, ca 20%.

Återberätta berättelsen kronologiskt.

Det finns ganska mycket i texten jag inte förstår.

Svag ordavkodning och svag språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett innehåll, i stora drag är begränsad.

Eleverna skall (1) kunna förklara vad de läst och (2): bli medvetna om hur de förstår.

 

N i v å 3

 

Någorlunda fungerande avkodningsförmåga och läsflyt.

Det finns många ord jag inte känner igen, ca 10%.

Återberätta och/eller besvara sakfrågor till texten. Svaren finns explicit uttryckta i texten. Det handlar alltså om att leta rätt på och hitta relevant information i texten.

Förmågan att hitta rätt svar i texten.

Det finns en del i texten jag inte förstår.

Svag ordavkodning och ganska svag språkförståelse

Förmågan att återberätta ett innehåll, med några få detaljer fungerar någorlunda.

Process 1: Hitta efterfrågad information.

Eleverna skall (1) kunna förklara vad de läst och (2): bli medvetna om hur de förstår.

 

N i v å 4

 

Fungerande avkodningsförmåga och läsflyt.

Det finns många ord jag inte känner igen, ca 5%.

Dra enkla slutsatser utifrån det som explicit står i texten. Beskriva relationer mellan karaktärer.

Skapa sig mentala bilder av texten.

Förmågan att hitta rätt svar i texten.

Det finns en del i texten jag inte förstår.

God ordavkodning och svag språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett innehåll, med detaljer fungerar ganska bra.

Process 1 och 2: Dra enkla slutsatser.

Eleverna skall (1), (2) och (3): själv formulera frågor.

 

N i v å 5

 

Väl fungerande avkodningsförmåga och läsflyt.

Känner till de flesta orden i texten; men bara vissa av dem kan jag förklara.

Exempel på uppgifter för denna läsförståelseprocess är att , att komma fram till textens budskap.

Förmågan att hitta rätt svar i texten.

Det finns vissa detaljer i texten jag inte förstår.

God ordavkodning och ganska god språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett innehåll, med många detaljer fungerar.

Process 1, 2 och 3: Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera.

Eleverna skall (1), (2), (3) och (4): kunna integrera idéer och generalisera från textinformationen.

 

N i v å 6

 

God avkodningsförmåga och läsflyt.

Känner till de flesta orden i texten; men bara vissa av dem kan jag förklara noggrant.

Leta definitioner av ord.

Hitta det som anger textens budskap.

Förmågan att hitta rätt svar i texten.

Det finns vissa detaljer i texten jag inte förstår.

God ordavkodning och god språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett detaljerat innehåll fungerar bra.

Process 1, 2, 3 och 4: Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

Eleverna skall (1), (2), (3) och (4)

 

N i v å 7

 

God avkodningsförmåga och läsflyt.

Känner till och kan förklara de flesta orden i texten.

Tolka och integrera tankar, idéer och information. Relatera detaljer i texten till större teman.

Man kan tolka texten med hjälp av förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Jag förstår både textens innehåll och mening.

Leta definitioner av ord eller fraser.

Hitta det som anger textens budskap.

Finna övergripande tema för texten

Förmågan att hitta rätt svar i texten.

Jag förstår texten.

God ordavkodning och god språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett väldetaljerat innehåll fungerar mycket bra.

Process 1, 2, 3 och 4.

Eleverna skall (1), (2), (3) och (4)

 

N i v å 8

 

Läsflyt.

Kan definiera alla ord i texten.

inse hur en sak leder till en annan

Jag förstår textens syfte, innehåll och mening.

God ordavkodning och god språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett mycket väldetaljerat innehåll.

Process 1, 2, 3 och 4.

Eleverna skall (1), (2), (3) och (4)

 

N i v å 9

 

Läsflyt.

Kan definiera alla ord i texten någorlunda exakt.

Fundera över hur karaktärerna kunde agerat bättre.

Jag förstår textens syfte, innehåll och mening.

Förmågan att hitta "rätt svar" i texten.

Jag förstår texten.

God ordavkodning och god språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett innehåll exakt.

Process 1, 2, 3, 4 och 5.

Eleverna skall (1), (2), (3) och (4)

 

N i v å 10

 

Läsflyt.

Kan definiera alla ord i texten exakt.

Granska och bedöma innehåll.

Granska och bedöma språklig form.

Meningsskapande kritisk granskning både av textens innehåll och framställning.

Jag förstår textens syfte, innehåll och mening.

Textens handlings relation till verkligheten

Hur har författaren byggt upp texten för att få den intressant och läsvärd?

Förmågan att hitta "rätt svar" i texten.

Jag förstår texten.

God ordavkodning och god språkförståelse.

Förmågan att återberätta ett innehåll exakt.

Process 1, 2, 3 och 4.

Eleverna skall (1), (2), (3) och (4)