www.larare.at

Varför är läsning så viktigt?

Här nedan har jag radat upp varför läsning är så bra och framför allt viktig.

Du kan också läsa om 10 Benefits of reading av Lana Winter-Hébert.

Animerat bildspel

 

01 - 10
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Hjärnkapacitet

Läsning är en aktiv mental process. I motsats till TV-tittande så gör läsning att du använder din hjärna. Genom att läsa tänker du mer, och blir smartare. "Forskning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology visade att människor som ägnade mycket tid åt mentalt krävande övningar, såsom läsning, hade bättre minne senare i livet än de som inte hade läst. Studien utfördes på 294 deltagare som levde till snittåldern 89 år, och den visade att de som aktiverade hjärnan mycket i livet behöll 32 procent mer av hjärnans kapacitet än de som bedömdes ha medelhög mental aktivitet. De deltagare som inte läste eller gjorde andra mentala aktiviteter tappade dock hjärnkapacitet 48 procent snabbare än de som var aktiva." (Källa)

02. Identitet

Böcker hjälper till att forma din identitet och förstå andras; för identifikationens och igenkänningen skull.

03. Ord

Det förbättrar ditt ordförråd. När du läser stöter du på många nya ord, och genom att förstå kontexten förstår du ordets innebörd och förståelse.

04. Verklighet

Ger dig glimtar av andra kulturer och platser. För att fly till en annan verklighet; för eskapismens skull så att man både blir underhållen och lär sig förstå sin egen verklighet bättre.

05. Fokus

Läsning förbättrar din koncentrationsförmåga och ditt fokus.

06. Empati

För att bli mer empatisk; för att lära sig känna med och förstå andra individer. "En nederländsk studie fann att personer som läste en skönlitterär bok, och blev känslomässigt medtagna av den, upplevde ett påslag av empati. Med andra ord: Låt dig slukas av boken, det är bra för dig!" (Källa)

07. Minnet

Det förbättrar ditt minne. Om du inte använder ditt minne och utmanar det, så blir det sämre.

08. Berättelser

För att lära känna nya och annorlunda berättelser; möjliga och omöjliga livsöden, ordinära och extraordinära äventyr och vardagliga och fantastiska intriger.

09. Skriva

Du blir bättre på att skriva.

10. Kreativitet

Det gör dig mer kreativ. Ju mer du läser, desto mer använder du din hjärna. Ju mer information du får, desto lättare kommer du ha för att tänka ut nya idéer.

 

11 - 20
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

11. Samtalsämne

Du har alltid något att prata om.

12. Billigt

Att läsa böcker är en billig sysselsättning.

13. Egen hastighet

Du bestämmer själv över hur mycket du läser. Du kan läsa och lära i din egen takt.

14. Bred kunskap

Ju mer böcker du läser, desto djupare och bredare blir din kunskap. Du får nya sätt att tänka, nya sätt att associera på.

15. Språk

Du blir bättre på språk; språklig variation och språkbruk.

16. Expert

Du kan bli expert på det du läser. Och bli expert på det du vill bli expert på genom att läsa.

17. Undvika misstag

Läsning minskar risken för misstag eftersom innan du ger dig på något du inte gjort tidigare läser om det för att undvika de vanligaste misstagen, och kanske lyckas med några ovanliga också.

18. Överraskningar

Du kommer bli överraskad. Ju mer du läser, desto större är chansen att du kommer stöta på ämnen och lära dig saker du inte ens visste existerade.

19. Roligt

Läsning är roligt! Är uttråkad är det bara att ta fram en bok.

20. Livsavgörande

En bok kan förändra ditt liv.


21 - 30
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

21. Övervinna hinder

Det kan hjälpa dig att komma över ett hinder.

22. Hantera stress

Det reducerar stress. "Studier från University of Sussex visade att läsning var det mest effektiva sättet att minska stressnivåerna i kroppen. Det räckte med sex minuters tyst läsning för att sänka nivåerna med 68 procent. Dessutom slappnades musklerna av och pulsen sänktes." (Källa)

23. Tema & budskap

För att lära känna olika teman och övergripande budskap.

24. Kunskap

För att lära sig mer om världen och mänskligheten; för kunskapens skull. Läsning är därför en grundläggande kunskapsbyggare.

25. Informerad

Genom att läsa fler böcker, blir du mer välinformerad, får mer kunskap, vilket hjälper dig att vara mer förberedd.

26. God självkänsla

Ökad kunskap via läsning ökar din självkänsla och ditt självförtroende.

27. Bättre disciplin

Det ökar din disciplin i och med att egen läsning kräver självdisciplin.

28. Bättre tålamod

Ökat tålamod eftersom böcker inte är roliga absolut hela tiden. Det leder till att du blir bättre på att klara av olika transportsträckor.

29. Bättre sömn

"Det kan hjälpa dig att sova bättre. Många sömnexperter rekommenderar att vi etablerar en rutin för att gå ner i varv innan vi går och lägger oss, och då är läsning en aktivitet som brukar nämnas som passande. Men tänk på att starkt ljus från skärmar och andra lampor signalerar till din kropp att det är lämpligt att hålla sig vaken, så läs helst en vanlig bok och inte från en lysande skärm." (Källa)

30. Portabla

Böcker är portabla (bärbara), så du kan läsa - och lära - var som helst. Idag kan de också vara digitala och följa med i pekplattan eller mobilen.

 

Bearbetad källa och Joel Linde (Källa)

 

10 Benefits

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day by Lana Winter-Hébert.

1. Mental Stimulation

Studies have shown that staying mentally stimulated can slow the progress of (or possibly even prevent) Alzheimer’s and Dementia, since keeping your brain active and engaged prevents it from losing power. Just like any other muscle in the body, the brain requires exercise to keep it strong and healthy, so the phrase “use it or lose it” is particularly apt when it comes to your mind. Doing puzzles and playing games such as chess have also been found to be helpful with cognitive stimulation.

2. Stress Reduction

No matter how much stress you have at work, in your personal relationships, or countless other issues faced in daily life, it all just slips away when you lose yourself in a great story. A well-written novel can transport you to other realms, while an engaging article will distract you and keep you in the present moment, letting tensions drain away and allowing you to relax.

3. Knowledge

Everything you read fills your head with new bits of information, and you never know when it might come in handy. The more knowledge you have, the better-equipped you are to tackle any challenge you’ll ever face.
Additionally, here’s a bit of food for thought: should you ever find yourself in dire circumstances, remember that although you might lose everything else—your job, your possessions, your money, even your health—knowledge can never be taken from you.

4. Vocabulary Expansion

This goes with the above topic: the more you read, the more words you gain exposure to, and they’ll inevitably make their way into your everyday vocabulary. Being articulate and well-spoken is of great help in any profession, and knowing that you can speak to higher-ups with self-confidence can be an enormous boost to your self-esteem. It could even aid in your career, as those who are well-read, well-spoken, and knowledgeable on a variety of topics tend to get promotions more quickly (and more often) than those with smaller vocabularies and lack of awareness of literature, scientific breakthroughs, and global events.
Reading books is also vital for learning new languages, as non-native speakers gain exposure to words used in context, which will ameliorate their own speaking and writing fluency.

5. Memory Improvement

When you read a book, you have to remember an assortment of characters, their backgrounds, ambitions, history, and nuances, as well as the various arcs and sub-plots that weave their way through every story. That’s a fair bit to remember, but brains are marvellous things and can remember these things with relative ease. Amazingly enough, every new memory you create forges new synapses (brain pathways)and strengthens existing ones, which assists in short-term memory recall as well as stabilizing moods. How cool is that?

6. Stronger Analytical Thinking Skills

Have you ever read an amazing mystery novel, and solved the mystery yourself before finishing the book? If so, you were able to put critical and analytical thinking to work by taking note of all the details provided and sorting them out to determine “whodunnit”.


That same ability to analyze details also comes in handy when it comes to critiquing the plot; determining whether it was a well-written piece, if the characters were properly developed, if the storyline ran smoothly, etc. Should you ever have an opportunity to discuss the book with others, you’ll be able to state your opinions clearly, as you’ve taken the time to really consider all the aspects involved.

7. Improved Focus and Concentration

In our internet-crazed world, attention is drawn in a million different directions at once as we multi-task through every day. In a single 5-minute span, the average person will divide their time between working on a task, checking email, chatting with a couple of people (via gchat, skype, etc.), keeping an eye on twitter, monitoring their smartphone, and interacting with co-workers. This type of ADD-like behaviour causes stress levels to rise, and lowers our productivity.


When you read a book, all of your attention is focused on the story—the rest of the world just falls away, and you can immerse yourself in every fine detail you’re absorbing. Try reading for 15-20 minutes before work (i.e. on your morning commute, if you take public transit), and you’ll be surprised at how much more focused you are once you get to the office.

8. Better Writing Skills

This goes hand-in-hand with the expansion of your vocabulary: exposure to published, well-written work has a noted effect on one’s own writing, as observing the cadence, fluidity, and writing styles of other authors will invariably influence your own work. In the same way that musicians influence one another, and painters use techniques established by previous masters, so do writers learn how to craft prose by reading the works of others.

9. Tranquility

In addition to the relaxation that accompanies reading a good book, it’s possible that the subject you read about can bring about immense inner peace and tranquility. Reading spiritual texts can lower blood pressure and bring about an immense sense of calm, while reading self-help books has been shown to help people suffering from certain mood disorders and mild mental illnesses.

10. Free Entertainment

Though many of us like to buy books so we can annotate them and dog-ear pages for future reference, they can be quite pricey. For low-budget entertainment, you can visit your local library and bask in the glory of the countless tomes available there for free. Libraries have books on every subject imaginable, and since they rotate their stock and constantly get new books, you’ll never run out of reading materials.
If you happen to live in an area that doesn’t have a local library, or if you’re mobility-impaired and can’t get to one easily, most libraries have their books available in PDF or ePub format so you can read them on your e-reader, iPad, or your computer screen. There are also many sources online where you can download free e-books, so go hunting for something new to read!

There’s a reading genre for every literate person on the planet, and whether your tastes lie in classical literature, poetry, fashion magazines, biographies, religious texts, young adult books, self-help guides, street lit, or romance novels, there’s something out there to capture your curiosity and imagination. Step away from your computer for a little while, crack open a book, and replenish your soul for a little while.

Källa

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Obearbetat material------

Läs mer böcker
Man blir faktiskt smartare av att läsa böcker. Man använder hjärnan på ett annat sätt än när man till exempel kollar på tv eller när man sitter med sin mobiltelefon. Desto mer man använder sin hjärna ju smartare blir man. Hjärnan plockar upp ord som ger dig ett större och tryggare ordförråd, dessutom får man en djupare förståelse för kontext och olika ords betydelse. Läsning förbättrar också ditt fokuserande och din koncentrationsförmåga och ger dig en möjlighet till att vara kreativ. Desto mer kunskap och information man samlar på sig desto lättare är det att vara kreativ och tänka på olika sätt.

Genom att läsa kan man få glimtar av andra kulturer , andra länder, människor med en annan bakgrund än den man själv har. Du samlar kunskap som du annars inte fått, du blir mer allmänbildad vilket ofta leder till att du blir mer självsäker. Precis som att en resa ger dig erfarenheter ger böcker dig kunskap.

Minnet blir bättre av läsning, du stannar på kapitel två – fortsätter att läsa tre dagar senare och försöker minnas det sista du läste i boken.

Läser du mycket kan du bli grym på ämnet, det ger en självförtroende boost att känna att “jag vet riktigt mycket om psykologi” – och allt har du läst dig till. Jag som älskar grammatik har lärt mig det mesta genom att läsa om den. Jag skulle kalla mig själv en grammatikfantast.

Du kan spara pengar genom att läsa om hur du kan bygga saker själv, pyssla och återbruka saker du redan har hemma.

Du slipper vara utrråkad, det är inte mycket som slår en spännande bok!

Du kan förbättra din karriär, din matlagningskunskap, lära dig sticka och andra saker som kan ljusa upp din vardag.

I dagens digitala värld som kryllar av mobiler, tv-apparater och ipads och bärbara datorer – det kan vara avkopplande att lämna det och läsa en stund. Inte minst när det är dags att sova. Det har gjort undersökningar som visar att man sover bättre om man läser innan man ska sova jämför med om man kolla mobilen innan man slumrar.

Källa

----------------

 

 

 

 

Joni Stam (2018)