www.larare.at

Klassiker

Här nedan har jag samlat kortare sammanfattningar av utvalda klassiker från litteraturkanon.

Testa gärna dina kunskaper efter att du läst sajten: Klassiker (15 frågor).

Ordmoln.

Se också min uppradning av 100 klassiker.

Tema och motiv i klassikerna (öppet dokument).


Klassiker / Forntiden - ca 3000 f.Kr.
 

Gilgamesh

 

Bibeln

The Bible in 50 Words

God made, Adam bit, Noah
arked, Abraham split, Joseph
ruled, Jacob fooled, bush talked,
Moses balked, Pharaoh plagued,
people walked, sea divided,
tablets guided, promise landed,
Saul freaked, David peeked,
prophets warned, Jesus born,
God walked, love talked, anger
crucified, hope died, Love rose,
Spirit flamed, Word spread, God remained.

Källa

Klassiker / Antiken – ca 500 – 500 e. Kr.
 

Oidipus

 

Klassiker / Medeltiden - ca 500 - 1500-talet
 

Dante

 

Klassiker / Renässansen - 1400-1500-tal
 

 

Klassiker / Barocken - 1600-talet
 

 

 

Klassiker / Klassicismen - ca 1650-tal - 1710
 

Molière: Den girige, Tartuffe, Den inbillade sjuke, Misantropen och Don Juan

 

Klassiker / Upplysningen - 1700-talet
 

 

Klassiker / Romantiken - slutet 1700-tal, mitten 1800-tal

 

Klassiker / Realismen - ca mitten 1800-tal
 

Charlotte Brontë: Jane Eyre (1847)

Emily Brontë: Svindlande höjder (1847)

 

Klassiker / Naturalismen - slutet av 1800-tal
 

 

Klassiker / Modernismen (ca 1900 -1945)
 

Virginia Woolf: Mot fyren (1927)

Gertrud Stein: Ida (1941)

Katherine Mansfield: Lycksalighet (1920)

Elin Wägner: Pennskaftet (1910)

Karin Boye: Kallocain (1940)

 

Klassiker / Postmodernismen (1945-)
 

 

 

Klassiker / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)