www.larare.at

Litterära uttryck

Här nedan har jag samlat litterära utryck. Skulle också kunna benämnas som bevingade ord. Scrolla ner eller kika i menyerna ovan.

Gör gärna formulär: Litterära uttryck för att testa dina kunskaper.

 

Litterära uttryck / A - G
 

Akilleshäl

Exempel "det är hans akilleshäl" som betyder "det är hans svaga punkt".

 

Alexanderhugg

Drastisk, oväntad och oortodox lösning på ett svårt problem.

 

Amors pilar

Jag blev träffad av Amors pilar betyder att jag blev förälskad.


Argusögon

Vaksam blick.

 

Ariadnetråd

Synonymt med "ledtråd".

 

Ciceron

Vägvisare.

 

Demoklessvärd

Överhängande fara

 

Elektrakomplex

Kvinnliga motsvarigheten till oidipuskomplex, med en far–dotter-relation i stället för mor–son-relation. Alltså en dotters fixering vid fadern vilket leder till att modern blir en konkurent.

Flashback

eller för att använda en mindre lyckad översättning: återblick används ofta inom berättande och innebär att den kronologiska ordningen avbryts för att återge tidigare händelser.

En gordisk knut

En invecklad uppgift som kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd.


Litterära uttryck / H - R
 

Att ha hybris

Synonym till storhetsvansinne.

 

Janus-ansikte

(Bildligt) dubbelnatur.

Kafkastämning

skapat av Franz Kafkas, är en mardrömslik och hotfullt miljö; framför allt drabbas man av förvirring och utanförskap.

Det låsta rummet

är ett huvudtema inom deckargenren och avser rummet någon tagit sig in i och ut ur utan att lämna några spår och fastän dörren varit låst. Används t.ex. i Poes novell Morden på Rue Morgue.

Narcissism

Överdriven självhävdelse och självkänsla, överskattad självbild. Ett stort behov av att befinna sig i centrum. Brist på empati och bristande självkännedom.

 

Nemesis

Synonymt med "hämnd".

 

Oidipuskomplex

En sons fixering vid modern vilket leder till att fadern blir en konkurent.

Se även Elektrakomplex

 

Pandoras ask

En ask som innehöll en mängd olyckor och sjukdomar och som inte fick öppnas.

 

Platonisk kärlek

Kärlek på ett rent idémässigt plan.

 

Pyrrhus-seger

En seger, men med stora egna förluster. 

Red herring

är ett engelskt uttryck för något som förleder eller avleder från ett relevant eller viktigt ämne. Det kan vara antingen ett argumentationsfel eller ett litterärt grepp som leder publiken till en felaktig slutsats.

Att gå över Rubicon

Stålsätter sig; alltså stärks av motgångarna.

 

Litterära uttryck / S - Ö
 

Att välja mellan Scylla eller Charybdis?

En balansgång mellan att vara normativt standardiserande och att tillåta variation.

Ett sisyfosarbete

Synonymt med evighetsarbete.

Stream of consciousness

är ett berättartekniskt grepp. Ett textflöde, en typ inre monolog där författaren försöker skildra en karaktärs medvetande och sinnesintryck utifrån hems perspektiv.

Stridsäpple

Synonymt med tvistefråga, något omstritt.

Tjechovs gevär

är en dramatisk princip som säger att varje element i en berättelse måste vara nödvändig och att irrelevanta element borde avlägsnas: ”Om du i första kapitlet säger att det hänger ett gevär på väggen, då måste det absolut avfyras i andra eller tredje kapitlet.”

Trojansk häst

En gigantisk, ihålig trähäst som fylldes med grekiska krigare av Odysseus.

Tärningen är kastad

Det finns ingen återvändo.

 

Litterära uttryck / Förslag på övningar
 

Övning 1

Skriv en berättelse på ca 500 ord som innehåller tre av uttrycken implicit och ytterligare tre explicit. Alltså ha med betydelsen utifrån tre och ordet/orden utifrån tre andra.

Övning 2

Se vilka myter som ligger bakom flertalet uttryck och återge en av dem utförligt.

Övning 3

Ta reda på varifrån uttrycket kommer och förklara det utifrån den informationen.

Övning 4

Skriv en berättelse på ca 500 ord utifrån ett uttryck.

Övning 5

Skriv en berättelse på ca 500 ord som innehåller alla uttrycken.

 

Litterära uttryck / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Litterära uttryck / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)