www.larare.at

Muntligt: litteraturhistoria

Detta moment är en gruppuppgift och ska presenteras muntligt inför klassen. Grupperna ska vara på ca 3-5 personer per grupp och den muntliga redovisningen ska vara på ca 10-15 minuter.

Upplägget kan variera och eleverna själva kan vara kreativa när det gäller presentationsformen. Man kan använda sig av klassisk presentation där var och en presenterar sitt material eller så kan man använda sig av Presentationstekniskt hjälpmedel som Power Point, den vita tavlan eller material som delas ut till publiken. Eller så kan man använda sig av någon annan kreativ form. Hör med läraren om ni vill pröva något annorlunda - jag uppmuntrar det annorlunda, men vill ändå veta vad ni tänkt er och hjälpa er att genomföra det.

Uppgiftens kärna är att presentera två olika litterära epoker, med två författare som representerar varsin epok och göra en jämförande analys av två litterära verk och hur man väljer att göra är fritt. Vill man få hjälp med upplägget tänkte jag här nedan skissat upp ett körschema. Antingen väljer ni att följa schemat eller så är ni kreativa och fixar upplägget själva, men glöm inte att ta hjälp av och få OK av läraren. Och väljer ni att jobba själva bör ni också ta en titt på vilka Kunskapskrav ni ska uppnå.

 

Litteratur - muntlig presentation / Körschema 1
 
 1. Välj en litterär epok och ta reda på fakta om den. Ha med minst en riktgivande person (viktig för epoken), en författare och en bok/textutdrag. Riktgivande personen kan vara författare, men inte nödvändigtvis.
 2. Välj ännu en litterär epok och ta reda på fakta om den. Ha med minst en riktgivande person (viktig för epoken), en författare och en bok/textutdrag. Riktgivande personen kan vara författare, men inte nödvändigtvis.
 3. Gör två enklare analyser, använd förslagsvis: Textanalys – 8stegsmodellen. Glöm inte att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
 4. Ta reda på idéströmningar i samhället under de epoker du valt att jobba med och koppla dem till texten. (Svenska 2)
 5. Ställ fakta och verk emot varandra och jämför.

 

Litteratur - muntlig presentation / Körschema 2
 

1. Fakta om epok 1
- redogör för tidsperioden; vad var tidstypiskt
- vilka stilideal gällde inom litteraturen
- fakta om en författare från epok 1
- kortare analys av verk från epok 1

2. Fakta om epok 2
- redogör för tidsperioden; vad var tidstypiskt
- vilka stilideal gällde inom litteraturen
- fakta om en författare från epok 1
- kortare analys av verk från epok 1

3. Två litterära epoker i jämförelse

4. Egna reflektioner

   

Litteratur - muntlig presentation / Bra sajter
 

Litteraturhistoria , Litteraturanalys , Författarporträtt och Presentationstekniskt hjälpmedel , Textanalys – 8stegsmodellen

   

Litteratur - muntlig presentation / Styrdokument
 

Svenska 1

 • Förmåga: delvis 1, 2, 5, 6, 7
 • Centralt innehåll: 1, 5 och 6
 • Kunskapskrav: E1 C1 A1 och delvis E4, C4, A4

Svenska 2

 • Förmåga: 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 9
 • Centralt innehåll: 2, 3, 4 och 5
 • Kunskapskrav: delvis E2, C2, A2, C4, och delvis E5, C5 och A5

Svenska 3

 • Förmåga: 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 9
 • Centralt innehåll: 2, 3, 4 och 5
 • Kunskapskrav: delvis E2, C2, A2, A4 och delvis E5, C5, A5

 

Litteratur - muntlig presentation / Innehåll
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)