www.larare.at

Postmodernismen

Postmodernism är främst ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet.

Postmodernismen är både uppror och uppgivenhet där verkligheten är defragmentera och högst ifrågasatt. Uppfattningar är i bästa fall ironiska, mestadels sarkastiska kommentarer av en pastischlik fiktiv verklighet. Kronologin är högst ifrågasatt och realismanspråket är ett återkommande skämt. Kraftiga svängningar mellan maxläge och minläge, mellan maximalism och minimalism, mellan fiktion och metafiktion osv.

Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt efter det att luften gått ur modernismen. Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt.

Postmodernismen vände sig ifrån tanken på att det fanns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens och kritiserade därmed varje tanke på objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt; den postmoderna världsbilden är skeptisk.

Läs mer om Jean-François Lyotard, Adorno , Derrida och Foucault

 

Postmodernismen / Romaner
 

Några karaktäristiska drag som ofta återkommer i postmodernistiska verk är bl.a.:

 1. Ironi/Svart humor
 2. Pastisch
 3. Metafiktion
 4. Icke kronologisk handling
 5. Paranoia
 6. Maximalism/minimalism
 7. Magisk realism

 

Postmodernismen / Romaner
 
  1. Mark Z. Danielewski - House of Leaves
  2. Kurt Vonnegut - Breakfast of Champions
  3. Jorges Luis Borges - Labyrinths
  4. Hunter S. Thompson - Fear and Loathing in Las Vegas
  5. Joseph Heller - Catch-22
  6. Thomas Pynchon - Gravity’s Rainbow
  7. David Foster Wallace - Infinite Jest
  8. Paul Auster - New York trilogin
  9. Donald Barthelme - Sixty stories
  10. Vladimir Nabokov - Pale fire
  11. John Barth - The Sot-Weed Factor
  12. Kathy Acker - Blood and Guts in High School

Bland pjäs/manusförfattare brukar dessa nämnas:

 1. Tom Stoppard
 2. Sam Shepard
 3. Eric Bogosian
 4. David Mamet
 5. Sarah Kane

 

Postmodernismen / Stig Larsson
 

Läs Stig Larssons postmoderna roman: Autisterna

 

Postmodernismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)