www.larare.at

Oliver Twist

Innehållsförteckning -

Oliver Twist är skriven av Charles Dickens vars flesta romaner var samhällskritiska. Han var en skarp kritiker av fattigdomen och den sociala ordningen i det viktorianska samhället. Vid flera tillfällen uttalade han skarp kritik mot de sociala myndigheterna för den behandling fattiga barn utsattes för. Han lyckades få igenom en del förändringar i London, när det gällde barnhemmen.

Läs lite om Charles Dickens och den litterära epoken Realismen. Läs två textutdrag från Oliver Twist av Charles Dickens (”Grötscenariot” & ”Tjuveriet”) och se filmen Oliver Twist (2005, regissör: Roman Polanski) - läs mer om filmen här .

Till första texten finns följande frågor:

 1. Sammanfattning av texten
 2. Finns det ett klimax (höjdpunkt) i texten? Var?
 3. Finns det en peripeti (vändpunkt)? Var?
 4. Är texten bra? Se till innehållet.
 5. Är texten bra till formen, hur är den skriven?
 6. Hitta en bra formulering (varför är den bra?)

Och till andra texten finns frågorna i PDF-filen.

Om det finns tid kan eleverna fördjupa sig i filmrecension och filmanalys.

Tanken är att eleven muntligt eller skriftligt ska förmedla erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt. Eleven analyserar och tolkar olika texter (textutdrag och film) och reflekterar över kopplingen mellan text och de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och överför textens giltighet till vår tid. Eleven diskuterar alltså texterna i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.

 


Oliver Twist / Handlingsbeskrivning
 

Oliver Twist handlar om en pojke med samma namn som föds på ett fattighus i en engelsk stad av en okänd, ung och vacker mor som dör strax efter förlossningen. Fadern är också okänd. Oliver vårdas på fattighuset genom kommunens försorg, med stor knapphet i kost och omsorg. När så Oliver en dag begär lite mera mat hamnar han genast i arresten. Därefter beslutas att han ska lära sig ett yrke genom att börja som lärling hos en begravningsentreprenör, där han trivs ganska bra förutom att han blir retad av en annan lärling. Efter ett slagsmål med denne rymmer vår huvudperson för att till fots ta sig till London.

Efter vägen träffar han Jack Dawkins, kallad Räven, som lovar honom mat och husrum hos Mr. Fagin när de kommer fram till huvudstaden, London. Pojken trivs bra hos Fagin till en början, ovetande om att denne vill lära upp honom till ficktjuv. När Oliver en dag oskyldigt åker fast träder Mr. Brownlow fram som vittne, får honom oskyldigförklarad och låter honom flytta in hos sig. Där trivs han väldigt bra, men tas till fånga av Fagins hantlangare och överlämnas till Mr. Sikes, en råbarkad tjuv som tar med sig Oliver för att hjälpa honom med ett inbrott i fru Maylies hus. Inbrottet misslyckas, Oliver blir skadskjuten och Sikes lämnar honom medvetslös i ett dike. När den stackars pojken sedan vaknar upp, våt och frusen, släpar han sig till närmaste hus som visar sig vara huset där inbrottsförsöket gjordes. Där tar fru Maylie hand om honom. Vår hjälte får så småningom upprättelse, och de flesta av bovarna åker fast eller dödas.

 


Oliver Twist / Text och film
 
  1. Under vilken tid utspelas filmen? Och var? Vad handlar filmen om utifrån ett tematiskt perspektiv - vilken central idé framförs i filmen? Hur ser huvudpersonens liv ut? Jämför det med en pojkes liv idag.
  2. Se till de två utdragen ur Oliver Twist som du läst och jämför med Polanskis film.
   • ”Grötscenariot”
   • ”Tjuveriet”

 

Oliver Twist / Fördjupning
 
  1. Vad är skillnaden mellan filmanalys och filmrecension?
  2. Gör en filmrecension - använd dig av följande mall: recensera .
  3. Gör en filmanalys - använd dig av filmanalys .

 

Oliver Twist / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)