www.larare.at

Upplysningen

Upplysningen är ett slags intellektuell revolution som ägde rum ca 1650 - 1750. Den började i England och därefter Frankrike (Voltaire och encyklopedisterna). Viktiga och centrala platser blir huvudstäderna London och Paris.

Upplysningen handlar mycket om tron på människan och hennes förmåga och framför allt hennes frigörelse från kyrkans dogmer (regler). Synen på och uppfattningen över vad kunskap är och innebär hamnar hos människan istället för kyrkan och människans förnuft blir riktgivande. Vetenskapsmän, filosofer, författare och debattörer blir inflytelserika. Och de ifrågasätter enväldet och förordar religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet.

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. "Alla människor är kapabla att tänka själva", menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar.

Man behöver alltså inte godta det som ledare kräver, inte tro på det som olika kyrkor lär ut och inte lyda det som prästerna påbjuder eller predikar om.

Eftersom medelklassen växte på grund av ekonomiskt välstånd blev allt fler läskunniga vilket i sin tur ledde till ett ökat behov av litteratur; nyhetstidningar framför allt, men också romaner. Allt präglades dock av upplysningens ideal.

Arbets- och pliktmoralen präglade och präglades av Robinson Crusoe som genom hårt arbete och plikttrogenhet överlevde på en öde ö. Läs mer om Daniel Defoes mästerverk nedan.

Isaac Newtons idéer påverkade nog upplysningen mest eftersom den både ifrågasatte kyrkans syn på universum och förklarade världen utifrån kausalitet och styrt av mekaniska lagar istället för Gud. Han fick draghjälp av filosofen John Locke som menade på att all kunskap kommer från erfarenhet (empiri) och så var den mest vetenskapligsvänliga epoken fotfäste.

Upplysningen hämtade alltså sin livskraft från naturvetenskapens framsteg och kritik mot den kristna religionen. De intellektuella och lärda såg människan som utvecklingsbar; alltså ett evolutionärt sätt att se på människan och mänskligheten: allt utvecklas mot allt högre stadier: historien, samhället, politiken, vetenskapen, människan och kulturen.

 

Upplysningen / Nyckelord
 
 1. 1650-1750
 2. Auktoritetskritik
 3. Carl Michael Bellman
 4. Ekonomiskt välstånd
 5. Empirism
 6. Epik
 7. Erfarenhetstro
 8. Frihet
 9. Förnuftstro
 10. Intellektuell revolution
 11. Isaac Newton
 12. John Locke
 13. Jonathan Swift
 14. Jämlikhet
 15. Ljus
 16. Moderna idéer
 17. Mänskliga rättigheter
 18. Naturrätt
 19. Nyttighetsdyrkan
 20. Offentlig kritik
 21. Optimism
 22. Rationalism
 23. Robinson Crusoe av Daniel Defoe
 24. Tolerans
 25. Utilitarism
 26. Vetenskap
 27. Vita mannen norm
 28. Voltaire
 29. Växande medelklass
 30. Ökad läkunnighet

Ordmoln: Upplysningen

 

Upplysningen / Film
 

Hej Litteraturen: Upplysningen (Google-dokument)

Arbetsuppgift: fortsätt skriva på något utav följande inledningar:

 1. Varje ny epok öppnar dörrar för nästa generation.
 2. Upplysningen (ca 1700) är i grund och botten en filosofi. Den ifrågasätter tidigare fastställda värden. Voltaire, urtypen för en upplysningsman, kritiserade kyrkans dogmatism och maktposition – framför allt var han kritisk mot att kunskapen och kunskapsspridningen hämmades av kyrkan.
 3. Vid den här tiden började ”vanligt” folk läsa böcker. Vilket förstås bidrog till en politisk medvetenhet som bekymrade makthavarna.
 4. En del av dagens politisk medvetna poeter är rappare och i deras texter kritiserar de samhällsordningen.
 5. Böcker fungerar som ”uppväckare”. Vilken bok har fått dig att brinna. Att ta ställning och kanske till och med att agera i enlighet med de nyvunna kunskaperna. Ex. Malcolm X påverkade en kille att bli aktiv förkämpe för svartas (utökade) rätt i samhället. Ex Nordenflychts dikt: ”Min levnadslust är skuren av” fick en tjej att engagera sig i jämställdhetsfrågor.

 

Upplysningen / Daniel Defoe
 

Defoe var politisk journalist, författare och arbetade under en kort period som regeringens politiska agent i Skottland. Han var oerhört produktiv, men Robinson Crusoe är den mest kända texten. Den brukar kallas för den första moderna äventyrsromanen.

Inspiration till boken fick han av skotten Alexander Selkirks äventyr. Selkirk hade efter ett bråk med sin kapten "frivilligt" blivit i landsatt på en obebodd ö 500 km utanför Chiles kust och det dröjde 5 år innan han blev räddad. Han levde på sin uppfinningsrikedom och att han mediterade och läste Bibeln.

Handling: Robinson Crusoe i punktform

 • Robinson Crusoe rymmer hemifrån
 • Robinson Crusoe blir sjöman
 • Robinson Crusoe är med om äventyr till sjöss
 • Robinson Crusoe tillfångatas av sjörövare
 • Robinson Crusoe flyr till Brasilien
 • Robinson Crusoe startar kaffeodling
 • Robinson Crusoes skepp förliser när han ska hämta slavar till sitt plantage
 • Robinson Crusoe flyter i land på en öde ö
 • Robinson Crusoe ordnar sig en bra tillvaro
 • Robinson Crusoe överlever genom sin uppfinningsrikedom
 • Robinson Crusoe upptäcker fotspår i sanden efter 24 år ensam
 • Robinson Crusoe räddar en ung man från kannibaler
 • Robinson Crusoe döper mannen till Fredag
 • Robinson Crusoe menar att han överlevt på ön tack vare Gud
 • Robinson Crusoe lär Fredag engelska och om kristendomen
 • Robinson Crusoe återvänder till civilisationen

Textutdrag: Robinson Crusoe av Defoe och exempel på en textanalys av texten.

 

Upplysningen / Jonathan Swift
 

Ett anspråkslöst förslag som rap-version (YouTube).

 

Upplysningen / Voltaire
 

Voltaire var en fransk författare/skribent vars litterära produktion spänner mellan skådespel, dikter och romaner och politiska texter (han anses vara en av världslitteraturens skickligaste polemiker/samhällskritiker). Voltaire anslöt sig till kampen mot religiös intolerans, mot politiskt förtryck, och mot okunnighet och fördomar på alla områden. Han är en av sin tids mest inflytelserika personer och förgrundsfigur när det gäller kampen mot förtryck och censur.

Hans mest kända roman heter Candide som handlar om ynglingen Candide som först blir utkastad från ett gods i Tyskland efter att han kysst sin kusin Kunigunda. Han reser till drömlandet Eldorado där alla är lyckliga, men återvänder för att gifta sig med Kunigunda (utav pliktkänsla, inte kärlek). De lever tillsammans med hans gamle magister, filosofen Pangloss (som är en parodi på filosofen Leibniz).

Mer utförlig handlingsbeskrivning (läraren har tillgång till materialet)

Arbetsuppgift: Skriv en proklamation (politisk uppmaning) som anknyter till romantiken ideal.

 

Upplysningen / Lenngren, Nordenflycht och Bellman
 
  1. Anna Maria Lenngren
  2. Hedvig Charlotta Nordenflycht
 1. Carl Michael Bellman

(läraren har tillgång till texterna)

 

Upplysningen / Skrivövningar
 

Skrivövningar

 

 

Upplysningen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)