www.larare.at

Lyssna på en bok

Nu har det blivit dags för dig att lyssna på en valfri bok. Syftet med att lyssna till en bok skiljer sig lite från att läsa en bok. För det första krävs en annan sorts koncentration där du aktivt måste lyssna istället för att "avkoda" text och meningar. Talböcker hittar du på skolbiblioteket och stadsbiblioteket - tala gärna om för läraren vilken bok du valt att lyssna på.

 

Lyssna på en bok / Uppgift
 

Examinationen på bokläsningen, sker muntligt i mindre diskussiongrupper där jag som lärare är med som publik. Du ska utgå från följande frågor:

 1. Berätta kort vad boken handlar om och vem som har skrivit den.
 2. Vad är temat i boken, tror du?
 3. Hur är boken skriven d v s i jagform eller något annat.
 4. Vad tycker du om innehållet i boken?
 5. Välj ut tre citat från boken och förklara varför du har valt dem.
 6. Något annat som du vill lyfta fram?

OBS! Kom ihåg att alltid tala om varför du tycker som du gör.

 

Lyssna på en bok / Talböcker
 

Så här gör du för att låna ljudböcker gratis. Du hittar alla bibliotek som har tjänsten och direktlänkar på Axiell media. Gå in på ditt biblioteks hemsida och välj den bok du vill lyssna på. Tryck på "Lyssna på boken". Fyll i ditt lånekortsnummer och tryck på knappen "Lyssna på boken".

 

Lyssna på en bok / Lars Ahlin
 

Texten får du av din lärare.

Allmänt: Lars Ahlin: Kommer hem och är snäll

 1. Lyssna och läs till berättelsen (samtidigt).
 2. Skriv ner 10 nyckelord.
 3. Skriv en kort sammanfattning.
 4. "Tyck till" om texten.
 5. Fundera över orden: Alkoholism, Beroende, Att vara till lags. Vad har de för betydelse för berättelsen?
 6. Fundera över motsatserna: Kärlek och hat, Trohet och otrohet, Fest och hemmakväll, Hem och krog, Snäll och elak. Vad har de för betydelse för berättelsen?
 7. Fundera över symbolerna potatis och hjärnan i diskfatet. Vad betyder de? Vad har de för betydelse för berättelsen?

Ordlista

 1. Bitter =
 2. Hycklerska =
 3. surkona =
 4. Luder =
 5. Lättsinnig =
 6. Förtiga =
 7. Nedsättande åtbörd =
 8. Fundamentala =
 9. Anfrätt =
 10. Svart sky (kan betyda två olika saker) =
 11. Fördärvet =
 12. Schäslongen =
 13. Förundran =

Uttryck

 1. "Står du under toffeln?"
 2. "Du har vissnat"
 3. "Att ta Sören klokt"
 4. "Hon gjorde våld på sig"
 5. "Han är verkligen den glada laxen"
 6. "Bunden ofri kvinna"

Fundera över...

 1. Hur kan man ändå älska någon som behandlar en illa?
 2. Båda är missnöjda med sig själva. Men på olika plan. Reflektera och diskutera.
 3. Varför säger han (Sören): "Kommer hem och är snäll" så ofta?
 4. Tyra ser upp till Anna för hon kan minsann hantera sin fulla karl.Reflektera och diskutera.
 5. Tillvarons hjärna i avskrädet. Ibland brukar man kalla dem i samhällets bottenskikt för avskräde: alltså de som är fattiga och har få möjligheter att påverka i samhället. Reflektera och diskutera.

Berättarteknik

Stegring med ett antiklimax: "Spikade fast orden i taket" sen "dem hängde som en trapets i luften" därefter "orden var inte längre en strapets utan ett staket dem emellan"

Berättelsen har en vändning: varför är inte jag (Rikard) lika bra som hon (Tyra). Rikard känner ånger och drabbas plötsligt av insikt, men insikten försvinner ganska snart.

Hittar du några fler?

 

Elevarbete (lösenord krävs)


Lyssna på en bok / Styrdokument
 

Kunskapskrav E

 1. Du kan läsa en bok och berättar, på ett enkelt sätt, vad den handlar om.
 2. Du berättar vad temat är i boken.
 3. Du försöker, förklara, hur boken är skriven.
 4. Dina citat, som du har valt ut, hänger samman med innehållet i boken.

Kunskapskrav C

 1. Du läser en bok och berättar, med viss säkerhet, vad den handlar om.
 2. Du berättar, utförligt, vad temat i boken är.
 3. Din förklaring på hur boken är skriven är genomtänkt.
 4. Dina citat, som du har valt ut, hänger på ett mycket bra sätt, samman med innehållet i boken.

Kunskapskrav A

 1. Du läser en bok och berättar, med säkerhet, vad den handlar om.
 2. Du berättar, mycket utförligt och detaljerat, vad temat i boken är.
 3. Din förklaring på hur boken är skriven är genomtänkt.
 4. Dina citat, som du har valt ut, hänger på ett mycket bra sätt, samman med innehållet i boken. Du kopplar också ihop citaten med samhällsförhållandena.

 

Lyssna på en bok / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Lyssna på en bok / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)