www.larare.at

Tre noveller

I detta moment ska vi jobba med tre noveller:

 1. Det skvallrande hjärtat av Edgar Allen Poe
 2. Att döda ett barn av Stig Dagerman
 3. Halmfläterskan av Guy de Maupassant

 

Tre noveller / Det skvallrande hjärtat
 
Klicka för att komma till start

Frågor

 1. Vem har skrivit novellen?
 2. Vilket land kommer författaren ifrån?
 3. När är novellen skriven?
 4. Skriv ner tio nyckelord från novellen.
 5. Sammanfatta novellen i fem meningar.
 6. Är novellen bra eller dålig? Motivera ditt svar.
 7. Vilket tempus används i novellen? Och varför är detta tempus bra för berättelsen?
 8. Vilken stämning lyckas Poe få fram med hjälp av de första meningarna i novellen?
 9. Varför agerar huvudpersonen som han gör?
 10. Hur förändras berättaren genom förloppet?
 11. Vad hos den gamle irriterar vårdaren?
 12. Flera gånger smög han in till den gamle, men mördade honom inte efter första gången, varför? Hur många gången smög han in till den gamle?
 13. Inledningsvis är vårdaren lugn när poliserna kommer. Men något får honom att tappa självkontrollen, vad?
 14. Är berättaren galen eller inte? Vad talar för och emot?
 15. Berättelsen kan tolkas som en bekännelse och ett försvar. Vad försvarar han sig emot och vilka bevis lägger han fram?
 16. "Det onda ögat" är säkert något du hört förrut. Gör en sökning på internet och se hur uttrycket används. Tips: uttrycket har använts i gammal hednisk folktro där den användes i vissa situationer, vilka?
 17. Poe är en mästare på att skildra människans psykologi. Försök hitta sådana kopplingar i novellen och redogör för dessa.
 18. Kring vilket tema kretsar novellen? Har novellen något budskap?
 19. Vilket eller vilka motiv hittar du i novellen? Oftast bygger novellen på ett grundmotiv. Samma motiv kan förekomma i flera texter. Några vanliga motiv är: två män slåss om samma kvinna, offret hämnas på sin plågoande, en man/kvinna gör upp med sitt liv. Ta hjälp av 36 dramatiska situationer .
 20. Är texten typisk för den epoken: Romantiken? Motivera.
 21. Kan du se någon eller några symboler i texten?

Extrauppgift: Skriv en recension av novellen

 

Tre noveller / Att döda ett barn
 
Klicka för att komma till start

Läs novellen eller läs och lyssna eller se kortfilmen.

Frågor

 1. Vem har skrivit novellen?
 2. Vilket land kommer författaren ifrån?
 3. När är novellen skriven?
 4. Skriv ner tio nyckelord från novellen.
 5. Är novellen bra eller dålig? Motivera ditt svar.
 6. Vilket tempus används i novellen? Och varför är detta tempus bra för berättelsen?
 7. Vilken stämning lyckas Dagerman få fram med hjälp av de första meningarna i novellen?
 8. Varför tror du att vi som läsare tidigt i novellen får reda på vad som ska hända?
 9. Varför upprepas ordet "lycklig" så ofta? Finns det andra ord som också upprepas och vad har upprepningen för syfte?
 10. Vad har bilen för betydelse i novellen? Kan den tolkas på något vis i relation till mannen? Och hur skildras bilen i början och hur skildras den i slutet av novellen?
 11. Med hjälp av kontraster förstärks den ena eller den andra sidan. Hitta några kontraster i novellen och skriv också vad de förstärker, vilka stämningar och vilka känslor?
 12. Novellen består av en parallellhandling. Hur påverkas berättelsen och läsningen av det?
 13. Hur ökas spänningen i novellen? Se gärna till tid och rum.
 14. Vilket eller vilka motiv hittar du i novellen? Oftast bygger novellen på ett grundmotiv. Samma motiv kan förekomma i flera texter. Några vanliga motiv är: två män slåss om samma kvinna, offret hämnas på sin plågoande, en man/kvinna gör upp med sitt liv. Ta hjälp av 36 dramatiska situationer .
 15. Kring vilket tema kretsar novellen? Har novellen något budskap?

Extrauppgift: Skriv en recension av novellen

 

Tre noveller / Halmfläterskan
 
Klicka för att komma till start

Frågor

 1. Vem har skrivit novellen?
 2. Vilket land kommer författaren ifrån?
 3. När är novellen skriven?
 4. Skriv ner tio nyckelord från novellen.
 5. Är novellen bra eller dålig? Motivera ditt svar.
 6. Vilket tempus används i novellen? Och varför är detta tempus bra för berättelsen?
 7. Vilken stämning lyckas Maupassant få fram med hjälp av de första meningarna i novellen?
 8. Maupassant räknas som en av novellkonstens stora mästare för att han lyckas karaktärisera en handling eller ett personporträtt med några enkla stilistiska drag. Och hans stil är sparsmakad men kärnfull. Hitta exempel på detta i novellen. Citera gärna.
 9. Hur skildras kärleken i novellen?
 10. Beskriv kortfattat novellens huvudpersoner och bipersoner.
 11. Novellen innehåller liknelser. Hitta dem och skriv ner minst tre.
 12. Vilket eller vilka motiv hittar du i novellen? Oftast bygger novellen på ett grundmotiv. Samma motiv kan förekomma i flera texter. Några vanliga motiv är: två män slåss om samma kvinna, offret hämnas på sin plågoande, en man/kvinna gör upp med sitt liv. Ta hjälp av 36 dramatiska situationer .
 13. Kring vilket tema kretsar novellen? Har novellen något budskap?

Extrauppgift: Skriv en recension av novellen

P.S. Halmfläterskan gav Chouquet 2300 franc (ca 3300 SEK), vilket i 2015 års penningvärde motsvarar ungefär 188 000 SEK.

 

Tre noveller / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

Tre noveller / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Tre noveller / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)