www.larare.at

Etymologi

Etymologi är läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling. Det innebär att man undersöker hur ord har bildats, förändrats och kommit att användas i olika språk över tiden. Etymologin är intresserad av att spåra ett ords historia och dess källor för att förstå dess betydelse och användning idag. Etymologi är alltså studiet av ords ursprung och historiska utveckling.

Ett exempel på etymologi är ordet "telefon". Det här ordet kommer från grekiskan, där "tele" betyder "avstånd" och "fon" betyder "ljud" eller "röst". Det refererar till den tekniska apparaten som används för att överföra ljud över avstånd.

Ett annat exempel är ordet "katastrof". Det här ordet härstammar från grekiskans "katastrophē", som betyder "omvälvning" eller "nedgång". Det användes ursprungligen inom teatern för att beskriva en dramatisk vändpunkt i handlingen. Idag används ordet mer allmänt för att hänvisa till en stor olycka eller katastrof.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)