www.larare.at

Ordträning

För att lära sig ord måste man jobba med orden och här följer ett koncept (1-8) där eleven i 12 Google-formulär kommer att jobba med 40 ord som fanns med i ORD-delen i högskoleprovet 2002. Antingen börjar man med att presentera orden: Bildspel: HP - 2002: 40 ord eller så visar man bildspelet efter första övningen.

De sju första formulären består av klickfrågor, därefter fyra fritextfrågor och avslutningsvis ett slutprov. De sju första är automaträttande, därefter fyra som behöver rättas av läraren som avgör poängen och avslutningsvis ett automaträttande slutprov som avgör det summativa slutbetyget. Och vill man jobba mer med orden finns sex extrauppgifter som alla tar upp samma ord. Alla proven är konstruerade på så vis att 100p är max vilket lätt kan omvandlas till procent.

 1. Vilket är ett ord? (klickfrågor): formulär 01 och 02 med automaträttning
 2. Koppla ord och förklaring (klickfrågor): formulär 03 med automaträttning
 3. Synonymer (klickfrågor): formulär 04 med automaträttning
 4. Med meningar (klickfrågor): formulär 05 och 06 med automaträttning
 5. Antonymer (klickfrågor): formulär 07 med automaträttning
 6. Vad betyder ordet: formulär 08 och 09 som behöver rättas manuellt
 7. Använd ordet i en mening: formulär 10 och 11 som behöver rättas manuellt
 8. Slutprov (klickfrågor): formulär 12 med automaträttning

Överkurs

 • Ordklasser: formulär 13
 • Etymologi: formulär 14
 • Ordet i singular och plural 15
 • Ordet i singular och plural 16
 • Omkastade bokstäver 17
 • Omkastade bokstäver 18

 

 

Ordträning / Fakta
 

 
 

Ordträning / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Ordträning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)