www.larare.at

Sägen

Sägen är en litterär genre, framför allt berättelser som bygger på muntlig tradition. Sägner är fantastiska berättelser, ofta med en sensmoral.

"En sägen är i regel en kort dramatisk berättelse som befinner sig i gränslandet mellan fantasi och verklighet, ofta framförd med stildrag som ska öka dess trovärdighet, t.ex. genom att ange exakt plats där den utspelat sig, eller genom att hänvisa till en trovärdig person som upplevt eller berättat om händelsen. Den kan innehålla möten med övernaturliga väsen, men behöver inte göra det.

Sägnen är ofta berättat med ett visst sanningsanspråk. Sägnerna kan förmedla kunskaper och bekräfta trosföreställningar och normer. En sägen är ofta vardaglig och kortfattad, men kan analyseras för att nå kunskap om människans världsbild. Idag kan den också hjälpa oss att förstå vad som rör sig "under ytan" i dagens samhälle, vilket gör att sägnen ligger nära ryktesspridning och ryktesbildning."

Källa

Sägen gör anspråk på att vara sann, men sanningshalten är låg, men har ändå ett stort värde eftersom den visar på vad som värderades högt förr.

Läs mer om Saga, Myter, Fabel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)