www.larare.at

Synopsis

- -

Synopsis är kort sammanfattning av något; t.ex. en roman, uppsats, krönika - i princip kan man göra en synopsis till vilken text som helst; till och med film och teater.

En synopsis är en sammanfattning av ett innehåll. I t.ex. en roman hela historien, där händelser, miljöer och personer finns med, men inte dialoger och detaljer.

Vilka är karaktärerna och vilka relationer har de till varandra? Vem är huvudpersonen? När utspelar det sig? Under hur långt tid utspelas berättelsen? Var? Vilket är konflikterna som ska lösas? Och hur? Vad ska hända? Vilka är vändpunkterna och kriserna i berättelsen?

Vem berättar? Är det flera? Ur vilket perspektiv? Hur börjar allt och hur slutar det? När i händelseförloppet kommer läsaren in?

Synopsis kan också vara en kortfattad översikt och summering av ett visst specifikt ämne som man tänker arbeta med; den kan se väldigt olika ut men ett utförande är en uppradning av de stora händelsepunkterna i ett vetenskapligt arbete. En synopsis i akademiska sammanhang (kontext) kallas även ibland för PM.

Förslag på upplägg

1. Inledning med en snabb presentation av tema, huvudpersonen och konflikten.

2. Fördjupning av personerna och miljöerna.

3. Kris; alltså en konflikt eller intrig. Berättelsens nav eller det som gör den spännande.

4: Vändningen (peripeti). Intrigens lösningen eller upplösningen av konflikten som gör att huvudpersonen når framgång

5. Avrundning och berättelsen slut (avtoning)

Källa

 

 

Snöflingemetoden går ut på att man bygger upp en roman i tio steg:

1: Sammanfatta romanen i en mening.

2. Bygg ut meningen till ett stycke.

3. Skriv en sida om var och en av huvudpersonerna.

4. Utveckla varje mening i sammanfattningen i punkt 2 till ett eget stycke.

5. Skriv historien ur varje persons perspektiv – en sida för varje huvudperson, en halv för bipersonerna.

6. Utveckla punkt 4 så att du får en fyra sidor lång sammanfattning.

7. Utveckla punkt 3 och skriv ner ALLT om huvudpersonerna.

8. Gör ett Excel-ark som innehåller bokens alla scener. Ha kolumner för perspektiv, handling etc. Den här listan kan lätt bli 100 rader lång.

9. Skriv en sammanfattning av varje scen.

10. Skriv ett första utkast av romanen.

Bearbetad källa

 

Ett synopsis är ett bra sätt att berätta vad ens bok handlar om. Både för sig själv och andra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)