www.larare.at

Akademiskt skrivande

- -

Denna sajt ska fungera som stöd för dem som skriver på högre niv; sk akademiskt skrivande. Att skriva utredande kräver en viss typ av stilistik så att uppsatserna blir välskrivna.

 

 

Kontamination / Övning
 
 

 

 

 

Joni Stam (2017)