www.larare.at

Nivåer: språklig kompetens

-

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
N i v å 1

Språkliga uttrycksförmågan fungerar inte riktigt. Behärskar inte riktigt muntlig och skritflig kommunikation. Inte bekväm och trygg i språkanvändning och kan iinte anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Svårigheter att formulera Idéer och tankegångar. Tankens överföring till tal eller skrift fungerar inte, ännu.

 

N i v å 2

 

 

N i v å 3

 

 

N i v å 4

 

 

N i v å 5

Språkliga uttrycksförmågan fungerar vanligtvis. Behärskar både muntlig och skritflig kommunikation någorlunda. Lagom bekväm och trygg i språkanvändning och kan i stort anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Idéer och tankegångar kan formuleras. Tankens överföring till tal eller skrift fungerar någorlunda.

 

N i v å 6

 

 

N i v å 7

 

 

N i v å 8

 

 

N i v å 9

 

 

N i v å 10

Språkliga uttrycksförmågan fungerar mycket väl. Behärskar både muntlig och skritflig kommunikation till fullo. Bekväm och trygg i språkanvändning och kan anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Idéer och tankegångar formuleras tydligt, utförligt och med finess. Tanken överförs oförändrat till tal eller skrift.