www.larare.at

Platityder

Plattityd, ett intetsägande påstående, som ibland är en kliché . Det är i allmänhet inte falsifierbart. Ett (fingerat) exempel från politiken skulle kunna vara: ”Vårt parti värnar om pensionärernas bästa.” Det är en plattityd, eftersom man har svårt att tänka sig motsatsen, exempelvis att ett annat parti skulle framföra, att man inte värnar om pensionärernas bästa. Denna typ av plattityd är vanlig, men inte alltid lätt att omedelbart genomskåda.

 

 

Platityder / Exempel
 
  1. Jag tror på alla människors lika värde
  2. Bollen är rund
  3. Allt kan hända i hockey
  4. Sätta människan i centrum
  5. Kunden i centrum
  6. Ta vara på din tid
  7. Det är ett fritt land
  8. Kärleken är blind
  9. Det finns absolut ingen anledning till oro
  10. Det är ju sommar
  11. Det är ju helg
  12. Du är ju ung
  13. Du är ju man
  14. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder
  15. Allt är relativt

 

Platityder / Övningar
 

 

 

Platityder / Kunskapskrav
 

 

 

 

Platityder / Lärarhandledning
 

 

 

Platityder / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)