www.larare.at

Vanliga språkfel

Här nedan har jag radat upp vanliga språkfel som gymnasieelever brukar göra.

Läs gärna också: Wikipedias lista över vanliga språkfel .

 

Vanliga språkfel / Särskrivning (SS)
 

skriv isär ord där förledet beskriver efterledet. Eller: en enklare regel är att i svenskan sitter alla ord som låter som hela ord ihop

Särskrivning betyder att man skriver isär ord som egentligen ska sitta ihop, ett bra exempel är faktiskt just det ordet - särskrivning. Om man särskriver "särskrivning" så blir det "sär skrivning" (som betyder: egendomlig skrivning) och då beskriver förldet efterledet; jämför gärna med sjuk syster och skum tomte.

Fel Rätt
kompis grupper kompisgrupper
skum tomte skumtomte
lång hårig sjuk syster långhårig sjuksyster

Läs mer om särskrivningar .

 

Vanliga språkfel / Stavfel (SF)
 
Fel Rätt
internation intonation
medans medan
egenom igenom
igentligen egentligen
posetiv positiv
presis/presic precis
indevider individer
ungdommar ungdomar
slang slangord
dumbomar dumbommar

Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

Jobba mer med Ord .

 

Vanliga språkfel / Syftningsfel (SyF)
 

Ett syftningsfel är ett språkligt fel och innebär att en mening kan uppfattas på flera sätt, och lätt kan misstolkas.

Kan missuppfattas Tydligare
"En morgon sköt jag en elefant i min pyjamas." "En morgon sköt jag en elefant, som bar min pyjamas" eller "Jag bar endast pyjamas när jag en morgon sköt en elefant."
"Krockade med älg på motorcykel." "Krockade med en älg när jag körde motorcykel."
"Idag rabatt på underkläder som avdrages i kassan." "Idag är det rabatt på underkläder. Rabatten dras i kassan."

Läs mer om syftningsfel .

 

Vanliga språkfel / Dubbelkonsonant (DK)
 

Kort vokal åtföljs av dubbelteckning eller ck. Ex damm, häll, hall, veck etc.

Fel Rät
damsugare dammsugare
sattsat satsat
inveklat invecklat

 

Vanliga språkfel / Enkel konsonant (EK)
 

Är vokalen lång (som den låter i alfabetet) så ska det inte vara dubbelteckning

Fel Rätt
sammling samling
främmling främling
gammling gamling

 

Vanliga språkfel / Formuleringar (F)
 

 

 

Vanliga språkfel / Ordval (OV)
 

Det finns två typer av ordvalsfel:

 1. Det första syftar på talspråklighet
 2. Det andra på sammanhang och/eller (språk)situation och här blir det svårt att tala om rätt och fel, snarare mer eller mindre lämpliga formuleringar.
Fel Rätt
erat ert
vårat vårt
stundvis stundtals

 

Mindre lämpligt Mer lämpligt
Denna kudde är brutal Denna kudde är väldigt skön / mjuk / behaglig
Jag vill att du disponerar ditt fotbollsspel annorlunda Jag vill att du ordnar / strukturerar upp ditt fotbollsspel annorlunda

Läs mer om talspråkligt kontra skriftspråkligt .

 

Vanliga språkfel / Meningsbyggnad (MB)
 
Fel Rätt
"Jag är på morgonen och kvällen väldigt trött" "Jag är väldigt trött på morgonen och kvällen eller Jag är väldigt trött, speciellt på morgnar och kvällar."
"Kommer i morgon, gör jag." "Jag kommer i morgon eller "I morgon kommer jag."
"Jag, långt och länge, simmade." "Jag simmade långt och länge."

Läs mer om Meningsbyggnad

 

Vanliga språkfel / Stilnivå (S)
 
Fråga Svar
Kan man börja en mening med "Och"?

Om det fyller en given funktion, ett syfte; ja, annars: nej. Syftet är att då poängtera att tillägget är det viktiga; alltså "ochet". Men det är inte bra att börja ett stycke med Och" eftersom det blir otydlig vad "ochet" syftar på.

Kan man börja en mening med "Som"? Oftast fungerar "som" som fogeord och används vanligtvis för att inleda bisatser, men det går också att inleda en mening med "som". Dessa meningar kan kännas felaktiga eftersom man är van att använda "som" som just fogeord. Så, innan du bestämmer dig för att inleda en mening med "Som"; är det bästa lösningen?
Kan man börja en mening med "Så"? om det fyller en given funktion; ja, annars: nej.

Läs mer om Stil .

 

Vanliga språkfel / Passiv form (PF)
 

Att välja aktiv eller passiv sats kan vara svårt att avgöra, men behärskar man inte form så bör man undvika passiv form. Jag anser att man ska avstå helt från passiv form om det inte finns ett specifikt syfte* med det.

Aktiv sats: Michael tänder tändstickan.

Här är subjektet (Michael) aktivt, det gör någonting, det utför handlingen, det tänder (en tändsticka)

Passiv sats Aktiv sats
"Tändstickan tänds av Michael." "Michael tänder tändstickan."
"Tändstickan blir tänd av Michael." "Michael tänder tändstickan."
"Tänds tändstickan av Michael." "Tänds tändstickan av Michael?"

 

* Inom rema-tema-konceptet kan det finnas ett tydligt syfte - läs mer om passiva satser användbara inom rema-tema-konceptet.

 

Vanliga språkfel / Satsradning (SR)
 

Satsradning (SR)

 

Vanliga språkfel / Talspråkligt (TS)
 
Talspråkligt (TS)

 

Vanliga språkfel / Språkfrågor
 

Språkfrågor

 
Vanliga språkfel / Wikipedia:Lista över vanliga språkfel
 

Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

 

Vanliga språkfel / Lärarhandledning
 

Klicka på: Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Vanliga språkfel / Innehållsförteckning
 
 1. Introduktion
 2. Särskrivning (SS)
 3. Vanliga stavfel (SF)
 4. Syftningsfel (SyF)
 5. Dubbelkonsonant (DK)
 6. Enkelkonsonant (EK)
 7. Formuleringar (F)
 8. Ordval (OV)
 9. Meningsbyggnad (MB)
 10. Stil (S)
 11. Passiv form (PF)
 12. Satsradning (SR)
 13. Talspråkligt (TS)
 14. Språkfrågor
 15. Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)