www.larare.at

De eller dem eller dom

Innehållsförteckning -

Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen "de" eller objektsformen "dem". Då kan man pröva att byta ut "de" / "dem" mot "vi" / "oss". För att lättare komma ihåg vilket är vilket kan man räkna bokstäver: ordet "vi" har två bokstäver; precis som "de" och "oss" består av tre bokstäver precis som "dem".

Grundregeln är att där man väljer "vi" ska man också välja "de": Vi / de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer "oss" ska man också välja "dem": Oss / dem har han aldrig brytt sig om. Man kan också ta hjälp av engelskans "They" / "Them".

Dom gav dom kakor
Vi gav oss kakor
They gave them cookies
De gav dem kakor

Ibland stöter man på ett "de" som inte går att byta ut mot vare sig "vi" eller "oss". Det finns i fraser som "de arga bina" och "de svåra fallen" och skrivs alltid de.

Om man ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om man väljer de.

 

De eller dem eller dom / Grammatisk regel
 

Tidigare var "dem" den enda möjliga formen som objekt och efter preposition. I dag är ofta både "de" och "dem" möjliga. Men det finns fall då det bara fungerar med "dem". Det gäller när följande tre villkor är uppfyllda:

1. ordet står i objektsställning

och

2. ordet syftar på något som har nämnts tidigare

och

3. ordet följs inte av några restriktiva bestämningar i form av som-satser, prepositionsattribut eller particip.

Därför ska det vara "dem" i "Snöfallet blev häftigt. Några av förarna hade kört i diket, så Lennart fick dra upp dem." Då är "dem" objekt, "dem" syftar på de tidigare nämnda förarna och "dem" följs inte av någon bestämning.

Och därför går både "de" och "dem" bra i "Snöfallet blev häftigt. Lennart fick dra upp de/dem som hamnat i diket." Då är "de"/"dem" visserligen objekt, men "de"/"dem" syftar inte på något tidigare nämnt och "de"/"dem" bestäms av en som-sats.

Men det enklaste är naturligtvis att göra vi/oss-testet.

Källa

Men hur ska det vara här:

”Vi har hälsat på de som har kommit” eller ”Vi har hälsat på dem som har kommit”?

Se filmklipp: De eller dem (YouTube) av Anna Martinsson

 

 

De eller dem eller dom / Övningar
 

1, 2, 3 och 4 (läraren har tillgång till dokumenten).

 

 

De eller dem eller dom / Fördjupning
 
 • den eller de (singular eller plural)
 • Fråga: Får man underförstå singularformen i konstruktioner som "den eller de berörda kommittéerna"?
  Svar: Ja, det är tillåtet att underförstå singularformen av adjektiv och substantiv i sådana konstruktioner. Exempel: "Den eller de medlemsstater som har invändningar mot detta förslag, kan ...", "den eller de kommittéer som avses i artikel 5 ska informeras".
 • de som eller dem som

  Fråga: När används "de som" och "dem som"?
  Svar: I objektsposition (se "de eller dem") och efter preposition kan både "de som" och "dem som" användas, "Det får konsekvenser för de/dem som drabbas". Det som talar för att man ska använda "dem som" är att frasen är objekt och föregås av preposition. Motiv för att använda "de som" är att konstruktionen innehåller ett underförstått substantiv "de (personer) som", "de" kan ses som korrelat till som och motsvarar då bisatsens subjekt och, sist men inte minst, "de som" kan ses som en sammanhållen konstruktion och "de" uppfattas därmed inte som ett självständigt, böjbart pronomen.

  I subjektsposition kan bara "de som" användas: "De som fått plats i styrelsen har valts ut på formella meriter".

 

 

De eller dem eller dom / Artiklar
 

Läs två artiklar om de och dem

 

 

De eller dem eller dom / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)