www.larare.at

11 tips för talare

  1. Våga vara nervös. Alla är mer eller mindre nervösa inför att tala. Nervositet kan till och med vara något bra för då skärper du till dig och försöker göra ditt bästa.
  2. Förbered dig väl. Behärska ämnet för att redovisningen ska bli lyckad. Använd gärna nyckelord som du har på ett papper eller mindre kort (cue cards).
  3. Tänk extra på inledningen. Hur ska du "öppna" talet. Lägg lite mer ansträngning på att göra bra redan i inledningen så vinner du publiken.
  4. Var inte rädd att komma av dig. Många är rädda att tappa den röda tråden eller komma av sig, men om du bara fortsätter att tala om nästa sak (på din lista eller dina cue cards) så kommer ingen märka något.
  5. Gör gärna kortare pauser: våga vara tyst en stund (testa gärna med korta och långa pauser och se vilken effekt det får).
  6. Tala tydligt (artikulera väl) och håll ögonkontakt med publiken. Välj gärna någon som du känner dig trygg med, att återkomma till då och då. Det viktiga är att du inte tittar på en och samma person hela tiden.
  7. Tänk på din kropp. Planera redan i förväg hur du vill använda din kropp för att vara tydligare eller förstärka talets innehåll.
  8. Lätta upp innehållet genom att avvika från fakta och var gärna personlig.
  9. Undvik (talspråkliga) småord som ju, då, typ, ööh, liksom.
  10. Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel; t.ex. ett bildspel eller den vita tavlan.
  11. Tänk extra på avslutningen. Hur ska du avsluta talet. Lägg lite mer ansträngning på att göra bra det bra för publiken minns inledningen och slutet mest.

 


11 tips för talare / 01
 

Våga vara nervös. Alla är mer eller mindre nervösa inför att tala. Nervositet kan till och med vara något bra för då skärper du till dig och försöker göra ditt bästa.

 

 

 

11 tips för talare / 02
 

Förbered dig väl. Behärska ämnet för att redovisningen ska bli lyckad. Använd gärna nyckelord som du har på ett papper eller mindre kort (cue cards).

 

 

 

11 tips för talare / 03
 

Tänk extra på inledningen. Hur ska du "öppna" talet. Lägg lite mer ansträngning på att göra bra redan i inledningen så vinner du publiken.

 

 

 

11 tips för talare / 04
 

Var inte rädd att komma av dig. Många är rädda att tappa den röda tråden eller komma av sig, men om du bara fortsätter att tala om nästa sak (på din lista eller dina cue cards) så kommer ingen märka något.

 

 

 

11 tips för talare / 05
 

Gör gärna kortare pauser: våga vara tyst en stund (testa gärna med korta och långa pauser och se vilken effekt det får).

 

 

 

11 tips för talare / 06
 

Tala tydligt (artikulera väl) och håll ögonkontakt med publiken. Välj gärna någon som du känner dig trygg med, att återkomma till då och då. Det viktiga är att du inte tittar på en och samma person hela tiden.

 

 

 

11 tips för talare / 07
 

Tänk på din kropp. Planera redan i förväg hur du vill använda din kropp för att vara tydligare eller förstärka talets innehåll.

 

 

11 tips för talare / 08
 

Lätta upp innehållet genom att avvika från fakta och var gärna personlig.

 

 

 

11 tips för talare / 09
 

Undvik (talspråkliga) småord som ju, då, typ, ööh, liksom.

 

 

 

11 tips för talare / 10
 

Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel; t.ex. ett bildspel eller den vita tavlan.

 

 

 

11 tips för talare / 11
 

Tänk extra på avslutningen. Hur ska du avsluta talet. Lägg lite mer ansträngning på att göra bra det bra för publiken minst inledingen och slutet mest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)