www.larare.at

Textjämförelse

Under detta moment diskuterar vi texter och hur olika texter kan se ut. Vi kommer att granska några texter och problematisera hur en text bör se ut. Finns det regler som säger hur en text ska se ut? Finns det givna normer när det gäller textproduktion? Och avslutningsvis: vad gör en text bra? Är det bara subjektiva åsikter eller finns det några allmängiltiga skrivnormer man måste hålla sig till? Den avslutande frågan är alltså: får man skriva hur som helst (underförstått är att man följer vissa skrivregler)? 

Tanken är att eleven ska uppvisa ett reflexivt och analytiskt förhållningssätt när det gäller texters form (hur de är skrivna). Eleven ska fundera över vad som gör en text bra eller dålig. Eleven se att i de flesta texter finns en mottagaranpassning; hur ser den ut och vem är den tänkta mottagaren? Alltså: eleven ska problematisera, diskutera och framföra välgrundade åsikter angånde texters form, textens kvaliteter och mottagaranpassning.

 

Textjämförelse / Alternativ 1
 

Läs Att döda ett barn av Dagerman och Halmfläterskan av Maupassant. Arbeta i grupp och utgå från följande punkter: Instruktioner till textläsningsuppgift .

 

Textjämförelse / Alternativ 2
 

Läs Ericas text, Hannas text och Jennys text (läraren har tillgång till dokumenten). Arbeta i grupp och utgå från följande punkter: Instruktioner till textläsningsuppgift .

 

Textjämförelse / Alternativ 3
 

Hitta två recensioner; en skriven av en skribent som strävar efter att vara objektiv och en som är mer subjektiv (t.ex. Fredrik Strage) och jämför dem och utgå från följande punkter: Instruktioner till textläsningsuppgift .

 

Textjämförelse / Styrdokument
 

 

 

 

Textjämförelse / Lärarhandledning
 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Textjämförelse / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)