www.larare.at

Abstract

-

Ett abstract är en inledande del i ett vetenskapligt arbete. En sammanfattning av ditt arbete i korthet. Syftet med det är att informera läsaren om huvudsakligt innehåll i din uppsats.

I ett abstract bör följande finnas:

  • bakgrund
  • syfte
  • metod
  • resultat
  • slutsatser

Konkret innebär det att det bör innehålla information om varför du valt att genomföra undersökningen, vilka frågor du ämnat besvara, hur du genomfört undersökningen, vilka resultat du kommit fram till samt din tolkning och konsekvenserna av dina resultat.

Ditt abstract ska alltså på ett rättvist sätt spegla innehållet i ditt arbete. För att underlätta sökning på ditt arbete i databaser och liknande ska du även komplettera ditt abstract med nyckelord. För Gymnasiearbetet gäller också att ditt abstract ska skrivas på engelska.

 

 

 

Joni Stam (2015)