www.larare.at

Publik

-

I svenskämnets syfte (förmåga 1) står följande: "delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner" vilket innebär att du som elev ska ge elevrespons, vilket tydliggörs ytterligare centralt innehåll för Svenska 1: "ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen".

Därför ska du vara publik för någon som håller tal och fylla i respons.

Exempel på responsmallar

  1. Responsmall 1 för tal
  2. Responsmall 2 för tal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)