www.larare.at

10 skrivövningar

Här följer 10 övningar som kan hjälpa till att stimulera kreativt skrivande. Dessa övningar ska utmana dig att tänka utanför boxen. Kom ihåg att det viktigaste är att ha roligt och utforska din kreativa sida!

Fri skrivning

Sätt en timer på 10-15 minuter och skriv kontinuerligt utan att tänka för mycket på vad du skriver. Låt orden flöda fritt och låt dina tankar och idéer komma fram utan att censurera dig själv.

Karaktärsdagbok

Välj en karaktär från en bok eller skapa en egen. Skriv en dagboksanteckning från karaktärens perspektiv där de reflekterar över sina tankar, känslor och händelser i deras liv.

Omvänd berättelse

Ta en känd saga, berättelse eller myt och ändra på händelseförloppet eller perspektivet. Skriv om historien från ett annat karaktärs perspektiv eller skapa en alternativ upplösning.

Beskrivande scen

Välj en plats som du tycker om eller är intresserad av. Skriv en detaljerad beskrivning av platsen och använd alla dina sinnen för att ge liv åt scenen. Fokusera på att använda levande och kreativt språk.

Dialogövning

Skapa en dialog mellan två karaktärer som har en konflikt eller diskuterar en kontroversiell fråga. Försök att ge varje karaktär en unik röst och skapa spänning och intresse genom dialogen.

Brev till ditt yngre jag

Skriv ett brev till dig själv som du skulle vilja läsa om några år. Reflektera över dina drömmar, mål och vad du skulle vilja uppnå. Uttryck dina tankar och råd till ditt yngre jag.

Ordassociation

Välj ett slumpmässigt ord och skriv ner så många associationer eller idéer som du kan komma på kopplade till det ordet. Använd dessa associationer som inspiration för att skapa en kort berättelse, dikt eller scen.

Skriv utifrån en bild

Välj en bild eller ett fotografi som fångar din uppmärksamhet. Beskriv bilden i detalj och använd den som inspiration för att skriva en berättelse eller skapa en karaktär.

Skriv en första mening

Komponera en fascinerande första mening och använd den som utgångspunkt för att skriva en kort berättelse eller scen. Se hur långt du kan utveckla berättelsen baserat på den inledande meningen.

Skriv från en annan tidsperiod

Försök att skriva en berättelse, dikt eller scen som utspelar sig i en annan tidsperiod. Forska om den perioden och försök att fånga dess atmosfär och känsla i ditt skrivande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)