www.larare.at

Portfolio: Svenska 2

En examination behöver innehålla:

  • Litteraturhistorisk förståelse (kan ingå i en litteraturuppsats)
  • Ltteraturanalys av en klassiker (kan ingå i en litteraturuppsats)
  • Debattartikel eller muntlig argumentation
  • Redogörelse över likheter och skillnader mellan språk i Norden
  • Språklig (grammatisk) analys av textutdrag (kan ingå i en litteraturuppsats)

Mycket kan presenteras muntligt, men övervägande del måste examineras skriftligt.

 

Portfolio: Svenska 2 / Muntlig presentation (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Utföra muntlig argumentation med presentationstekniskt hjälpmedel.

 

Portfolio: Svenska 2 / Utredande text/faktatext (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läsa, samla, sovra och sammanställa information från olika källor och skriva utredande text; t.ex. en uppsats i litteraturvetenskap eller språk i Norden. Och använda citat- och referatteknik.

 

Portfolio: Svenska 2 / Argumenterande text (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skriva argumenterande text; t.ex. 5-paragrafuppsats eller enklare debattartikel.

 

Portfolio: Svenska 2 / Litteraturvetenskap (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läsa och diskutera stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Se samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. Och använda citat- och referatteknik.

 

Portfolio: Svenska 2 / Grammatik (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Göra en språklig analys med fokus på hur olika typer av satser, fraser och ord är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

 

Portfolio: Svenska 2 / Språk i Norden (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Undersöka språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 

Portfolio: Svenska 2 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Svenska 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)