www.larare.at

Skönlitteratur (fiktion)

Skönlitteratur är en form av litteratur som fokuserar på att berätta fiktiva historier och utforska mänskliga erfarenheter och känslor. Termen "skönlitteratur" används för att skilja denna typ av litteratur från sakprosa, som syftar till att förmedla fakta och information. Skönlitterära verk kan inkludera romaner, noveller, poesi och dramatik.

Det som kännetecknar skönlitteratur är att den skapar en värld av fiktion där författaren använder språket för att gestalta karaktärer, platser och händelser. Genom att använda berättartekniker som dialog, beskrivningar och symbolik kan författaren skapa en känslomässig koppling mellan läsaren och berättelsen.

Skönlitteratur ger också författaren möjlighet att utforska teman och idéer på ett kreativt och fantasifullt sätt. Genom att använda språket som sitt främsta verktyg kan författaren uttrycka sig på olika sätt och skapa en unik stil som ger texten en estetisk och litterär kvalitet.

En av skönlitteraturens viktigaste funktioner är att underhålla och engagera läsaren. Genom att läsa skönlitteratur kan man följa med i spännande äventyr, utforska komplexa karaktärer och uppleva olika tidsperioder och kulturer. Skönlitteratur kan också vara en källa till reflektion och inblick i mänskliga erfarenheter och känslor.

Sammanfattningsvis kan man säga att skönlitteratur är en form av litteratur som använder språket för att skapa fiktiva berättelser och utforska mänskliga erfarenheter och känslor. Det är en konstform som ger författaren möjlighet att uttrycka sig kreativt och läsaren möjlighet att uppleva och reflektera över olika aspekter av den mänskliga tillvaron.

Syftet med detta moment är att läsa, diskutera och skriva korta berättelser tillsammans. Läs mer om Novellen.

 

Skönlitteratur (fiktion) / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Länksamling: litteratur

Länksamling: läsa

Länksamling: analys

 

Skönlitteratur (fiktion) / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)