www.larare.at

Centralt innehåll i SVA01

 

Jag har numrerat styckena (8) i centrala innehållet för Svenska som andra språk 1 (SVASVA01) så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag och koppling till olika färdigheter samt QR-kod till denna sajt.

Det finns i menyn också en koppling till ämnets förmågor, kunskapskrav och jämförelse mellan kursernas centrala innehåll.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll Föregående

 

01. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

02. Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

03. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

04. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

05. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

06. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.

07. Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.

08. Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2 Föregående

 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.


Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.


Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 6

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.


Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 7

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.


Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVA01: Centralt innehåll 8

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.