www.larare.at

Värdeord

Google dokument -

Styrdokument innehåller ord som ska utgöra stöd i bedömning och betygssättning. Dessa sk värdeord är värderingar som ska mäta kvalitén. Men vad betyder ordet: “värdeord”? Är det ord som används i värdering eller är det ord som ingår i en formulering som kan användas som grund för bedömning eller är det ord som är värdefulla och därigenom mer viktiga?

Betygskravet E

En övning, uppgift eller examination är enkel, med ett fåtal bekanta detaljer och exempel. Innehållet är översiktligt, begränsat och tillfredsställande med några få detaljer. Övningen, uppgiften eller examinationen är utförd med viss säkerhet och med visst handlag i samråd med lärare.

Högre betygskraven: C och A

En övning, uppgift eller examination är komplex, med flera nya detaljer och exempel. Innehållet är utförligt och nyanserat med flera välgrundade belysande detaljer. Arbetet är väldisponerat omfattande och genomarbetat och utfört metodiskt och strukturerat med gott resultat och med god precision. Reflektionerna/analysen är avancerad och noggrant genomförd. Övningen, uppgiften eller examinationen är utförd med säkerhet och med (mycket) gott handlag efter samråd med lärare.

Inom svenskkurserna ska även texten innehålla goda formuleringar och språket vara träffsäkert.

 

Läs mer: Ordlista kopplat till styrdokument

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

 

 

Källa: skolverkets uppradning av värdeord

 

 

 

 

 

 

 

 

E-nivå

  1. med viss säkerhet
  2. framställningen är sammanhängande
  3. till viss del anpassat
  4. begriplig
  5. kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
  6. Eleven kan översiktligt återge
  7. göra enkla reflektioner
  8. eleven resonerar

C-nivå

 

A-nivå

 

 

 

 

Joni Stam (2014)