www.larare.at

Filosofiska tankesystem

Här nedan radar jag upp de vanligaste filosofiska tankesystemen inom filosofi.

Läs mer om ismer, Filosofiska frågor , Filosofer ,

 

Filosofiska tankesystem / Ontologi (Metafysik)
 

Ontologin försöker beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur.

 1. Vad består världen av?
 2. Vilka krafter verkar i världen?
 3. Hur upplever vi världen?

 

Filosofiska tankesystem / Kunskapsteori
 

Kallas även epistemologi och innebär läran om kunskap och hur vi får kunskap. Inom detta system studerar man även Vetenskapsteori.

 1. Vad är kunskap?
 2. Hur värderas erfarenhet och förnuft?
 3. Hur får vi (ny) kunskap?
 4. Vad innebär vetenskaplighet?

 

Filosofiska tankesystem / Språkfilosofi
 

Språkfilosofin undersöker språkets natur, ursprung och användning. Inom detta system studerar man Logik (deduktion , tautologi och syllogismer ).

 1. Vad är ett språkligt uttryck (symbol för)?
 2. Vilka typer av sanningar finns?
 3. Hur avgörs om en sats är sann eller falsk eller nonsens?
 4. Kan ett språk vara exakt (och absolut objektivt)?

 

 

Filosofiska tankesystem / Medvetandefilosofi
 

Medvetandefilosofi studerar medvetandets natur (mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen).

 1. Hur ser relationen (kopplingen) mellan medvetande och kropp ut?
 2. Vad är medvetande och vilka har medvetande?
 3. Hur hänger medvetande och fri vilja ihop?

 

Filosofiska tankesystem / Moralfilosofi (Etik)
 

Moralfilosofi behandlar kritiskt frågorna om vad som utmärker en god handling och vad som kännetecknar en god människa.

 1. Finns moraliska sanningar?
 2. Vad är en god handling?
 3. Vad är och hur blir man en god människa?
 4. Vad är ett värde? (Värdeteori)
 5. Moraliska subjekt kontra moraliska subjekt?

 

Filosofiska tankesystem / Samhällsfilosofi
 

Kallas även Socialfilosofi undersöker och analyserar mänskligt beteende, t.ex. lagars legitimitet, kollektiva och kulturella överenskommelser inom ett samhälle.

 1. Varför bildas samhällen?
 2. Vilken funktion ska staten ha?
 3. Vilka krafter orsakar förändring?
 4. Hur ser det ideala samhället ut?
 

Filosofiska tankesystem / Estetik
 

Estetikfilosofin försöker förstå hur människan uppfattar och varseblir "skönhet" och konst.

 1. Är upplevelsen av "skönhet" enbart en subjektiv upplevelse?
 2. Finns absoluta och eviga skönhetsvärden?
 3. Vad är en estetisk upplevelse?
 4. Vilken funktion bör konsten ha? Varför har vi konst?

 

Filosofiska tankesystem / Kunskapskrav
 

 

Filosofiska tankesystem / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Filosofiska tankesystem / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)