www.larare.at

Välkommen att läsa Filosofi

"Jag tyckte att det var mest intressant att i allmänhet bli influerad med en masa olika sätt att se på någonting. Även om jag inte har hållit med om allt som de olika filosoferna vi läst om säger, tycker jag ändå inte att någon av dess rådande teorier är felaktiga. Genom denna kurs har jag fått en bredare sätt att se på saker och ting och jag tycker att jag har utvecklats i mig själv genom detta. Framför allt när det kommer till att ifrågasätta olika saker och att vara kritiskt till det som många anses vara sanning. Det kan vara nyttigt att ha med sig i framtiden."

Elevröst om Filosofi

"Filosofin är grunden till tillvaron, moralen och vår vän av vishet"

(Jenny Karlsson EK17A)

Välkomstbrev

Elevsamtal

Måluppfyllelse

 

Välkommen att läsa Filosofi / Innan man börjar
 
Klicka för att komma till start

  Innan man börjar filosofera behöver rätt förutsättningar råda. Det ska vara ett öppet samtalsklimat eftersom filosofi handlar om att samtala. Med andra ord behöver alla känna sig trygga i klassrummet. Alla ska våga dela med sig av sina tankar, funderingar, reflektioner och sitt filosoferande. Något som är viktigt att ha i åtanke är att ingenting kan vara fel! Bara mer eller mindre rimligt (plausibelt, om vi ska använda ett vanligt förekommande ord när man filosoferar).

  När alla känner sig trygga är det dags att lyfta nästa inslag som är en förutsättning för att det här ska fungera och det är viljan att lära sig mer än vad man redan visste. Till och med få en ny förståelse om något man tidigare hade väldigt bestämda åsikter om. Alltså alla måste vara tillräcklig ödmjuka för att kunna ändra åsikt. Ha ett öppet sinne!

  Och här kommer nästa inslag vilket är att alla behöver skilja på person och åsikt; för de är inte samma sak. Man är faktiskt inte det man säger och det man säger är inte en beskrivning av dig själv. Alltså: skilj på åsikt och person.

  Men för att samtalet ska bli bra och framför allt fruktbart behöver alla kunna uttrycka sig väl; alltså använda ett filosofiskt språk för att på ett så precist sätt som möjligt förklara sig så att det inte uppstår missförstånd; det finns till och med filosofer som hävdar att allt bottnar i språket och att hela den filosofiska diskussionen är ett enda stort missförstånd (se Wittgenstein). Vissa kanske menar att detta är att "ordbajsa", men för att spinna vidare på detta begrepp behöver fruktträd gödsel för att bära frukt. Därför behöver de som ska arbeta med filosofi först jobba med ord och filosofiska begrepp för att kunna uttrycka sig tillräckligt väl. Lär dig alltså fackspråket för att kunna ta del i det filosofiska samtalet.

  Nu känner sig alla trygga, öppna för nya åsikter, kapabla att skilja på person och åsikt samt behärska de grundläggande ord och filosofiska begrepp som är nödvändiga för att föra ett fruktbart filosofiskt samtal. Men det räcker inte. Vi har glömt något, nästintill det viktigaste av allt! Vetgirighet och nyfikenhet! Att vara vetgirig innebär att man ständigt vill veta mer och nyfikenhet är alltid början på ett lärande.

  I början kan man ställa egna frågor, vilka som helst egentligen och diskuterar dem. När man sedan vill vidga perspektivet lite kan man ta hjälp av Filosofiska frågor. Och för att få mer pregnans och filosofisk relevans i diskussionerna behöver man förkovra sig. Alltså när man kommit igång och känner att man behärskar grunderna i det filosofiska tillvägagångssättet behöver filosofen blicka bakåt; alltså lära sig känna till de stora filosofiska tankesystemen samt Filosoferna och relatera till dessa.

  En filosof ska alltså både blicka inåt (det egna ställningstagandet), blicka bakåt (hur har denna fråga hanterats tidigare; kan vi få hjälp från tidigare tänkare?) och blicka framåt (hur landar denna fråga i just detta sammanhang, i just min tid och bland mina medmänniskor?).

  Checklista

  1. Jobba för ett öppet samtalsklimat
  2. Ha ett öppet sinne
  3. Skilj på åsikt och person
  4. Använd fackspråk
  5. Var vetgirig
  6. Var nyfiken
  7. Jobba med de klassiska filosofiska frågorna
  8. Jobba med de största filosofiska tankesystemen
  9. Jobba med några av de största filosoferna
  10. Relatera ALLT till din samtid

  Mycket nöje.

 

Välkommen att läsa Filosofi / Diskussionsfrågor
 
Klicka för att komma till start
  1. Vad är filosofi?
  2. Vad är det bra för?
  3. Känner du till några filosofiska frågor?

 

Välkommen att läsa Filosofi / Förväntningar
 
Klicka för att komma till start

"Brainstrorma" kring förväntningar på kursen. Dela dem med en klasskamrat.


Välkommen att läsa Filosofi / Skriv en text
 
Klicka för att komma till start

Skriv en text på max 300 ord där du filosoferar kring något fenomen eller sakfråga.

Formulär

 

Välkommen att läsa Filosofi / Nyckelord
 
Klicka för att komma till start

Ord som "öppnar" för förståelse av filosofi. Länkarna leder till öppna dokument.

 1. Filosofi?
 2. Verklighet?
 3. Kunskap?
 4. Vetenskap?
 5. Värde(filosofi)?
 6. Etik?
 7. Existens?
 8. Samhälle?
 9. Språk(filosofi)?
 10. Logik?

Filmklipp

 

Välkommen att läsa Filosofi / Citat
 
Klicka för att komma till start

Välj ett av följande citat och diskutera med dina klasskamrater

01. "Människan är alltings mått."
- Protagoras, grekisk filosof

02. "Tvivel är vetandets begynnelse."
- Descartes

03. "Människan är född fri och överallt är hon i bojor."
- Rousseau ur Om samhällsfördraget

04. "Filosofin är ingen lära utan en aktivitet."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

05. "Om Gud inte fanns måste man uppfinna honom."
- Voltaire

Fler citat av filosofer

 

Välkommen att läsa Filosofi / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

Filosofi: styrdokument

 

Välkommen att läsa Filosofi / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Välkommen att läsa Filosofi / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)