www.larare.at

Formulär: Svenska

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär / Allmänt
 
  1. Svenska 1: vad är du intresserad av?
  2. Svenska 2: vad är du intresserad av?
  3. Svenska 3: vad är du intresserad av?
  4. Retorik: vad är du intresserad av?
  5. Skrivande: vad är du intresserad av?
  6. Elevsamtal: Svenska
  7. Utvärdering: Svenska
  8. Elevenkät - Svenska
  9. Expertisområde inom svenskämnet (variant 1)
  10. Expertisområde inom svenskämnet (variant 2)
  11. Gallupundersökning: svensklärare vill helst undervisa i...
  12. Gallupundersökning: vad jag behöver hjälp med som svensklärare
  13. Checklista: innan inlämning
  14. Svenska: samtalslogg
  15. Hur funkar det i Svenska?

.

Formulär / Film
 
  1. Film: kortkommentar
  2. Filmlogg 
  3. Filmlogg - tid - mall
  4. Filmlogg - scen - mall
  5. Filmlogg - 3 - mall
  6. Filmanalys: valmodellen
  7. Filmanalys

.

Formulär / Teman
 
  1. Dystopier: ord
  2. Dystopier: fakta
  3. Dystopier: filmtajm 1
  4. Dystopier: filmtajm 2
  5. Dystopier: fördjupning
  6. Värdegrundsarbete: HJÄRTAT (Frayer-diagram)

.

Formulär / Infärgning
 

  Bygg

  1. Arbetsuppgift 1
  2. Arbetsuppgift 2
  3. Arbetsuppgift 3
  4. Arbetsuppgift 4
  5. Arbetsuppgift 5
  6. Arbetsuppgift 6
  7. Arbetsuppgift 7
  8. Arbetsuppgift 8
  9. Arbetsuppgift 9
  10. Arbetsuppgift 10
  11. Arbetsuppgift 11
  12. Arbetsuppgift 12
  13. Arbetsuppgift 13
  14. Arbetsuppgift 14
  15. Arbetsuppgift 15
  16. Arbetsuppgift 16
  17. Arbetsuppgift 17
  18. Arbetsuppgift 18
  19. Arbetsuppgift 19
  20. Arbetsuppgift 20 
  21. Arbetsuppgift 21 
  22. Friggeboden
  23. Entreprenören
  24. Helenas val
  25. Hur ska vi bo i framtiden?
  26. Träd i Sverige 1
  27. Träd i Sverige 2
  28. Träd i Sverige 3
  29. Träslag
  30. Ord: bygg 1
  31. Ord: bygg 2
  32. Ord: bygg 3
  33. Ord: bygg 4
  34. Ord: bygg 5
  35. Snickarsnack 1
  36. Snickarsnack 2
  37. Ord: måleri (lätt)
  38. Ord: måleri (svår)
  39. Ord: skog (ruta)
  40. Bygg/Svenska: Ord 1: skog (flerval)
  41. Bygg/Svenska: Ord 2: skog (flerval)
  42. Bygg/Svenska: Ord 3: skog (flerval)
  43. Ord: skog
  44. Verktyg
  45. Verktyg (svår)

  .

Formulär / Nationella prov
 
  1. Nationella prov: Svenska 1
  2. Nationella prov: Svenska 3
  3. Elevformulär (innan muntlig presentation)
  4. Elevrespons (muntlig presentation)

 

Formulär / Högskoleprovet
 
  1. Högskoleprovet - 2016-1
  2. Högskoleprovet - 2016-2
  3. Högskoleprovet - 2017-1
  4. Högskoleprovet - 2017-2
  5. Högskoleprovet - 2017-3
  6. Högskoleprovet - 2018-1
  7. Högskoleprovet - 2018-2
  8. Högskoleprovet - 2018-3
  9. Högskoleprovet - 2018-4

 

Formulär / Kalender
 
  1. Svensklucka 1
  2. Svensklucka 2
  3. Svensklucka 3
  4. Svensklucka 4
  5. Svensklucka 5
  6. Svensklucka 6
  7. Svensklucka 7
  8. Svensklucka 8
  9. Svensklucka 9
  10. Svensklucka 10
  11. Svensklucka 11
  12. Svensklucka 12
  13. Svensklucka 13
  14. Svensklucka 14
  15. Svensklucka 15
  16. Svensklucka 16
  17. Svensklucka 17
  18. Svensklucka 18
  19. Svensklucka 19
  20. Svensklucka 20
  21. Svensklucka 21
  22. Svensklucka 22
  23. Svensklucka 23
  24. Svensklucka 24

 

Formulär / Formulärförslag: Svenska 1
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur kunskapskrav)

 1. Frågor till sajten: Tala
 2. Tala (Grupparbete)
 3. Tala (Grupparbete - version 1)
 4. Elevrespons - muntligt anförande 
 5. Elevrespons - NP: del A, muntligt anförande

Andra stycket (ur kunskapskrav)

 1. 372/176/34 Inför skoluniform i svenska skolor!
 2. 478/218/31 Inför mer idrott i skolan!
 3. Svårstavade ord (1)
 4. Svårstavade ord (2)
 5. Diktamen (10)
 6. Ordförråd lätt 1
 7. Ordförråd lätt 2
 8. Ordförråd (5)
 9. Ordförråd 1
 10. Ordförråd 2
 11. Meningsbyggnad (11) 
 12. Skriva rätt (3) 
 13. De eller dem 2 - lätt och självrättande (15) 
 14. Syftningsfel 1 (10) 
 15. Undvik talspråkliga uttryck 
 16. Skriva manual 
 17. Inlämning: Insändare 
 18. Fakta och skriv: referat 

Tredje stycket (ur kunskapskrav)

 1. 344/185/36-språk 
 2. 695/292/46-språksociologi 
 3. 1119/494/45-läsförståelse 

Fjärde stycket (ur kunskapskrav)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 688/350/35-Maksim Gorkij 
 3. 762/301/25-Hjalmar Söderberg 
 4. 1123/432/39-Stig Dagerman 

Femte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Språksociologi - intro 
 2. Språklig variation 
 3. Språklig variation: dialekter 
 4. Språksociologihäftet 
 5. Språksociologi: lekter 
 6. Idiolekt: ungdomsspråk 
 7. Språk och identitet 
 8. Språksociologiprov variant 4 

.

Formulär / Formulärförslag: Svenska 2
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur kunskapskrav)

 1. Analys av tal (Grupparbete - version 1)
 2. Analys av tal (med exempel)
 3. Tala (Grupparbete - version 2)
 4. Elevrespons - muntligt anförande 

Andra stycket (ur kunskapskrav)

 1. Förklara svåra ord
 2. Svårstavade ord (3)
 3. Svårstavade ord (4)
 4. Ordförråd 3
 5. 1904/695/35-källhantering 
 6. 825/458/55-litteraturhistoria 
 7. 506/280/43-metafor 
 8. (Skriva) sammanfattning (3) 
 9. 1-5-paragrafuppsats 
 10. Inlämning: Krönika 
 11. Kamratrespons (uppsats) - grundläggande variant 

Tredje stycket (ur kunskapskrav)

 1. 231/109/46 och 299/154/50 Två argumenterande texter: militärbas i Falun?
 2. 1112/450/55 Nej till allmän värnplikt – vi lever i en demokrati!
 3. Fakta: Debattartikel 

Fjärde stycket (ur kunskapskrav)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 2874/1157/35-Aleksandr Pusjkin 
 3. 3339/1268/52-Jonathan Swift 
 4. 3780/1346/39-Edgar Allan Poe 
 5. Litteraturhistoria: epok, författare, verk och genre 
 6. Skriv om en författare (1) 
 7. Klassiker 1 
 8. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen 

Femte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Förled (prefix)
 2. Ändelser (suffix)
 3. Analys av språkets uppbyggnad i Flickan med svavelstickorna 

Sjätte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Språk i Norden - 1 

.

Formulär / Förslag: Svenska 3
 
Formulärsamling för hela kursen

Första stycket (ur kunskapskrav)

 1. Elevrespons - muntligt anförande 

Andra stycket (ur kunskapskrav)

 1. Förklara svåra ord
 2. Svårstavade ord (5)
 3. 1631/646/32-maktspråk 
 4. 1751/815/46-språkhistoria 
 5. Inlämning: PM 
 6. Respons på vetenskaplig text 

Tredje stycket (ur kunskapskrav)

 1. Argumenterande text (förbättring) 

Fjärde stycket (ur kunskapskrav)

 1. Analys av tal (Allmänt)

Femte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Litteraturvetenskapliga begrepp (grund)
 2. 11557/2747/27-Stephen King: 1/52/53/54/55/5 
 3. Opposition 

Sjätte stycket (ur kunskapskrav)

 1. Spåkhistoria 


Formulär / Kurs: Svenska 1
 

 

Formulär / Kurs: Svenska 2
 

 

Formulär / Kurs: Svenska 3
 
 1. Kursprov för Svenska 3 - del 1
 2. Kursprov för Svenska 3 - del 2
 3. Kursprov för Svenska 3 - del 3
 4. Prövning: Skriva argumenterande 
 5. Prövning: Spåkhistoria
 6. Elevsamtal
 7. Återkoppling (alla svenskkurser finns med som valbara)
 8. Centralt innehåll i Svenska 3
 9. Kunskapskrav i Svenska 3

 

Formulär / Statuscheck
 
 1. Efter grundskolesvenska (utifrån förmågor och kunskapskrav)
 2. Svenskkursernas huvudsyfte
 3. Statuscheck: Svenska 1
 4. Statuscheck: Svenska 2
 5. Statuscheck: Svenska 3
 6. Slutprov: Retorik


Formulär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)

.

.