www.larare.at

Ledarskap

Vi marknadsför oss själva eller vår organisation genom att först nämna vad vi gör, därefter hur vi gör det och avslutar i bästa fall med varför vi gör det vi gör. Simon Sinek menar att en framgångsrik ledare vänder på ordningen och istället börjar med att förklara varför vi gör det vi gör; detta "varför" förstärker: hur och i slutändan kommer produkten: vad. Han menar på att människor i allmänhet är mer intresserade av visionen eller idéerna bakom en produkt/tjänst än själva produkten/tjänsten i sig. Han hävdar att goda (företags)ledare, istället för att gå från det konkreta till det abstrakta, går från det abstrakta för att förstärka det konkreta; ex.

  1. Vi tror på...
  2. Vi gör så här för att förverkliga det vi tror på
  3. Det vi tror på förverkligar vi genom att göra så här och detta är slutprodukten

Vårt beteende är känslostyrt och det vi ser talar till vårt förnuft, medan det vi känner talar till vårt hjärta. Om vi känner sympati med idéerna bakom något har vi lättare att falla för allt som kommit ur idéerna. Och gäller det ett varumärke slutar det med att vi bara köper produkter från den leverantören vi känner med - inte de produkter som är bäst, för oftast har vi inte tillräckliga kunskaper för att "hitta" det som är bäst. Som chef och ledare är det otroligt viktigt att lära känna sina medarbetares drivkrafter och att sedan skapa förutsättningar för dem att få utlopp för sin motivation.

Vanligaste förklaringen till att man misslyckats med ett projekt eller ett företag brukar vara att man antingen varit 1) underfinansierad, 2) inte haft tillräckligt bra medarbetare och 3) att marknadsunderlaget var dåligt. Men det viktigaste är varför någon gör något över huvud taget. Visionärer är de som förändrar världen, de som verkligen brinner för sin sak förändrar framtiden och de som gör någor för enbart pengar: de faller oftast i glömska utan att ha gjort något märkbart.

Det bästa sättet att förmedla en idé är genom att göra den personlig (känsla framför förnuft) så att människor gör den till sin egen; därför är "I have a dream..." mycket mer lockande än "I have a plan...".

Vi följer dem som inspirerar oss - inte dem som visar vilken väg man ska ta.

Sinek använder en Cirkel (bild) för att förklara ovannämnda och som också utgör utgångspunkt i hans resonemang om framgångsrikt ledarskap.

Skriv ut (Word-format)

Källor: Simon Sinek: How great leaders inspire action (18:34)

Läs mer om Bra ledarskap.

 

Ledarskap / Biologi
 

Biologin bakom framgångsrikt ledarskap. Dessa fyra kemiska substanser styr i stort sett allt känsloliv hos människan:

  1. Endorfiner - triggas igång av fysisk ansträngning (smärta) som efteråt leder till välbefinnande - ett välbefinnande som vi ständigt vill återuppleva.
  2. Dopamin - uppsätt tydliga och framför allt nåbara mål för att bihålla eller förnya viljan att fortsätta. Att visualisera mål hjälper oss att nå dem. Nackdel: mycket beroendeframkallande! Mycket användbart om man kan hantera det, men förödande om inte.
  3. Seratonin - triggar igång känslor som stolthet, status och självförtroende, men viktigaste funktionen är att binda samman oss känslomässigt. Genom att t.ex. en lärares/ledares/tränares elev/arbetare/spelare visar toppresultat får båda en seratoninkick vilket binder dem närmare varandra. Problemet med denna kemiska substans, speciellt i vårt samhälle, är att det går att lura fram känslan som genom sin falskhet inte blir speciellt varaktigt. Genom att tjäna mycket pengar eller köpa dyra prylar höjer vi vår status, men denna status är tom på innehåll vilket leder till att vi kommer att fortsätta vilja tjäna mer pengar eller köpa fler prylar.
  4. Oxytocin - känslan av kärlek, tillit, vänskap, generositet,

Cortisol - änglan, stress,

Genom att skapa yttre fiender, genom att skapa känsla av trygghet stärks gruppen, och genom att (företags)ledningen erbjuder en känsla av tillhörighet uppstår en starkare och framför allt mer effektiv arbetsgrupp. Om denna ledning inte lyckas skapa en trygg miljö kommer arbetarna att lägga all energi på att skapa trygghet istället för att arbeta med det företaget är satt att göra! Energi läggs på fel sak och är därigenom destruktiv.

Vi behöver andras erkännande för vi är sociala varelser och genom bekräftelse stärks jaget, stärks gruppen...

 

Källa: Simon Sinek: Why Leaders Eat Last (45:50)

Se mer med Simon Sinek on How to Get People to Follow You - Inside

 

 

Ledarskap / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)