www.larare.at

Livsåskådningar

 

Livsåskådningar / Fakta och frågor
 

Läs s.105 - s.111 ur Religion 1 av Birgitta Thulin, Sten Elm och besvara frågorna:

1. Varför uppstod det på 1960-talet flertalet nya sekter?

2. Varför vände ungdomarna ryggen till de traditionella religionerna?

3. Vad är en sekt?

4. Ge exempel på minst en bibelinspirerad rörelse.

5. Vad är New Age?

6. New age har ett holistiskt perspektiv; de ser livet och tillvaron som en helhet. Utveckla resonemanget.

7. Hur ser New Age rörelsen på naturen och miljön?

8. Vad tycker du är bra med New Age rörelsen och vad tycker du är mindre bra

Fördjupning 1. På vilket sätt är New Age en konsekvens (följd) av ökad sekularisering?

Fördjupning 2. Varför dras människor till nya livsåskådningar?

 

Elevförslag på svar (lösenordsskyddat)

 

Livsåskådningar / Politik
 

Marxism / Socialism

 

Livsåskådningar / Humanismen
 

 

 

Livsåskådningar / Filosofi
 

Existentialismen

 

Livsåskådningar / Natur & Miljö
 

Naturalismen / Ekosofi

 

Livsåskådningar / Nyandlighet
 

Nyandliga rörelser

 

Livsåskådningar / Förslag på examination
 

Välj en livsåskådning och ta reda på:

 1. Redogör kort för vad livsåskådning (rörelsen) står för. Och hur stor spridningen den fått.
 2. Utmärkande kännetecken? Symboler?
 3. Specifika uttryck? Finns det något som sticker ut; något som är unikt för rörelsen?
 4. Historia? När och hur startade rörelsen och hur gammal är den?
  Finns den i Sverige? Var?
 5. Hur ser livsåskådningens människosyn ut? Hur ser man på människan och människans roll inom livsåskådningen?
 6. Finns det en eller flera gudar inom livsåsådningen? I så fall: hur ser gudsuppfattningen ut?
 7. Hur präglas medlemmarnas identitet av livsåskådningen?
 8. Hur väljer en person som i enlighet med livsåskådningen att leva sitt liv?
 9. Vad tycker du om livsåskådningen? Vad är bra och vad är mindre bra?

Förslagsvis: New Age rörelsen, Scientologin eller Hare Krishna

 

Livsåskådningar / Kunskapskrav
 

Delar av E1: "Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera [---] några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om [---] livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv."

Delar av C1: "Eleven kan utförligt redogöra för och analysera [---] några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om [---] livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. "

Delar av A1: "Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera [---] några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om [---] livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv."

Delar av E2: "Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till [---] livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser."

Delar av C2: "Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till [---] livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser."

Delar av A2: "Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till [---] livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser."

 

Livsåskådningar / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Livsåskådningar / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)