www.larare.at

Centralt innehåll: Religion - spec.

100p - RELREL0

QR

01. Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar.

02. Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

03. Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.

04. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material som det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika medier och källor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion - spec. / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion - spec. / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion - spec. / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Religion - spec. / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4
Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material som det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika medier och källor.