www.larare.at

Realismen

Realismen betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv. Realismen uppkom som en direkt opposition mot romantiken och dess fantasi och naturmystik. Materialism och empirism ligger alltså till grund för realismen. Författarna och konstnärerna sökte sig till miljöer där vanliga människor vistades. Vardagens människor skulle avbildas i vardagliga situationer, inte sällan med ett socialt, moraliskt och/eller politiskt syfte (källa ).

Realismen försöker alltså återge verkligheten sådan den framstår för oss när vi använder våra fem sinnen. Den kunskapsteoretiska grunden kan alltså sägas vara empirismen. Stilen utmärks av:

 • En reaktion mot Romantiken. ”Industri, vetenskap och framtidstro”
 • Författarna ville skildra verkligheten som den var: exakt återgivna detaljer
 • Konkretion (talgoxe i stället för fågel)
 • Läsning av skönlitteratur blev ett folknöje.
 • Debatterar aktuella frågor: realistisk dialog
 • Ville ge en bred bild av livet.
 • Skrev om vanliga människor och miljöer: nakna skildringar (och inte förskönande)
 • Skildrar städernas baksidor: fattigdom och tristess.
 • Vardaglighet

Alla dessa drag måste inte föreligga samtidigt. Bra exempel är :

 • Dickens
 • Balzac
 • Brontë
 • Almqvist (Det går an)
 • Strindberg (Röda rummet)

 

Realismen / Film
 
Hej Litteraturen: Realismen

 

Realismen / Nyckelord
 
 1. 1830-1900 ´
 2. Arbetarklass
 3. Brott och straff av Fjodor Dostojevskij
 4. De stora romanerna
 5. Empirism
 6. Industri
 7. Jane Eyre av Charlotte Brontë
 8. Läskunnighet ökar
 9. Läsning ökar
 10. Medelklass
 11. Objektivitet
 12. Oliver Twist av Charles Dickens
 13. Positivism
 14. Reaktion mot Romantiken
 15. Stolthet och fördom av Jane Austen
 16. Städernas baksida
 17. Svindlande höjder av Emily Brontë
 18. Urbaniseringens baksida
 19. Vanliga människor
 20. Vardagliga händelser
 21. Verklighet

Ordmoln: Realismen

 

Realismen / Samhällskritikern Charles Dickens
 

 

Realismen / Jane Austen
 

 

 

Realismen / Charlotte Brontë
 

Läs om författaren på Wikipedia och skriv ett kortare författarporträtt.

 

 

Realismen / De stora ryssarna
 

 

 

Realismen / Nikolai Gogol
 

Klicka här .

 

 

Realismen / Leo Tolstoj
 

 

 

Realismen / Fjodor Dostojevskij
 

Klicka här .

 

 

Realismen / Anton Tjechov
 
 • Körsbärsträdgården

 

 

Realismen / Aleksandr Pusjkin
 

Pusjkins verk visar klara influenser från bland andra Voltaires satirer, Lord Byrons poesi och Shakespeares tragedier. Hans verk anses av kritiker vara litterära mästerverk, som dikten Bronsryttaren och pjäsen Stengästen, en berättelse om Don Juans nedgång och fall. Pusjkin själv ansåg sitt drama Jevgenij Onegin, skrivet på vers, som sitt bästa verk, och han arbetade med detta under hela sin karriär.

Ur "Vinterafton (Зимний вечер), 1829. Modern stavning. uppläsning på ryska (info )

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Fri översättning:

Stormen med dis täcker himlen
Virvlande snökaskader;
Än som ett djur den ylar,
Än den gråter som ett barn,
Än på det slitna taket
Prasslar den plötsligt med halmen,
Än, likt en senkommen vandringsman,
Den knackar på vår fönsterruta.

Källa

 

Realismen / Instuderingsfrågor
 
  1. Vad innebar sekulariseringen för människans syn på sig själv och sitt känsloliv?
  2. Varför har tanken på ett överskott en så central betydelse för marxismen?
  3. Hur menar den att kapitalismen har uppkommit?
  4. Vilken klass är det som berikar sig under industrialismen och vilken blir utnyttjad?
  5. Vad menar den alltså med utsugning?
  6. Vad menar marxismen är drivkraften genom historien?
  7. Hur skulle arbetarklassen komma att befria sig, var tanken?
  8. Vad var det nya med Darwins tankar?
  9. På vilket sätt var de ett hot mot kyrkan?
  10. Vad var vetenskapligt med Darwins framställningssätt?
  11. Vad är grundtanken inom darwinismen?
  12. Hur ställer sig den genuina darwinismen inför tanken på att den starkaste individen är den som överlever?
  13. Hur ställer den sig inför påståendet att den bästa överlever?
  14. Vilka värden betonade den slavofila rörelsen i Ryssland?
  15. Vad fick Dostojevskij att bli en hängiven slavofil?
  16. Vad är gemensamt för de flesta av Dostojevskijs romangestalter?
  17. Vilken människosyn har Raskolnikov i Brott och straff?
  18. Varför kallas furst Mysjkin för Idioten?
  19. Vilken är den klassiska förebilden för huvudpersonen?
  20. I Bröderna Karamazov diskuteras bland annat teodicéproblemet, som du kan ha mött hos Voltaire i Candide eller hos Torgny Lindgren i Ormens väg på hälleberget. Vad innebär det?
  21. Varför började Tolstoj som officer och i vilket krig deltog han?
  22. Hur skiljer sig Tolstojs själsstudier från Dostojevskijs?
  23. Vilken grupp är det som han kritiserar?
  24. Vilket är Tolstojs syfte med Anna Karenina?
  25. Vad är innehållsmässigt nytt med Baudelaires dikter?
  26. På vilket sätt förebådar Baudelaire symbolismen?
  27. Vad innebär Whitmans så kallade katalogstil?
  28. Hur förhåller han sig till den lyriska traditionen?
  29. Vad är centrallyrik?
  30. Vad är det nya med Emily Dickinsons dikter?

 

Realismen / Styrdokument
 

 

 

Realismen / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Realismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)