www.larare.at

Romantiken

 

Man skulle kunna inleda med att fråga sig varför läsa om Romantiken? Upplysningstankar kan kopplas till dagens tro på tekniken och romantiken är dess motreaktion. Litteratur blir underhållning från att under Upplysningen varit praktisk tillämpning. Från förnuft till känsla!

Tron på vetenskapen präglar våra liv fortfarande. Nya innovationer (uppfinningar) både inom (informations)tekniken och naturvetenskapen skapar ett allt mer utvecklat samhälle. Upplysningen är startskottet till detta lopp där målet är att uppnå ett bättre samhälle. Romantikerna däremot trodde att ett bättre samhälle nås genom att alla blir mer känslosamma och därigenom mer empatiska (bättre medmänniskor).

Upplysningen förordar vetenskap och tror att tekniken kan hjälpa oss att nå ett bättre samhälle medan romantikerna menade på att känslornas kraft skulle utveckla samhället.

Redan under 1800-talet diskuterade man samhällsbygge och Romantiken står som sagt för motsatsen och drömmen bort kommer alltid att finnas hos människan. Idag har fiktionen (i böcker och film) en viktig plats i våra liv, därför blir romantiken mycket relevant fortfarande i våra dagar.

Romantiken var som sagt till stor del en proteströrelse mot upplysningens empirism. Epoken handlade om den inre känslan; den subjektiva upplevelsen, fantasin och känslan. Inriktningen blev en stor rörelser i länder som England, Tyskland och Frankrike.

Poesin var den största genren och Johann Wolfgang von Goethe (Tyskland) skapade med Den unge Werthers lidanden en våg av sorgtyngda borgare. Kärleken i romantikens litteratur var oftast omöjlig - i många fall handlade det inte ens om kärlek till en person utan kärleken var istället riktad mot känslan och upplevelsen istället för själva objektet (den som man var kär i). En snarlik inställning till kärleken hyste också de engelska poeterna William Wordsworth, Samuel Coleridge och John Keats.

Romantiken hyllade också det främmande, det exotiska, det mystiska och framför allt det skrämmande. I England skrev Mary Shelley Frankenstein som kom att inleda monstergenren som bara blir större och större. Monstret var en känslosam varelse fastän han såg ut som ett monster. Victor Hugo (Frankrike) går ännu längre i sin roman Ringaren i Notre Dame där monster istället blir den utsatte och folket blir monster.

Typiskt romantiken är alltså stora känslor och ett poetiskt språk.

Mer om romantiken:

Power Point om Romantiken (innehåller lite fakta och många bilder som representerar romantiken som litterär epok).

Klicka här för att lyssna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romantiken / Nyckelord
 

Nyckelord är nycklar in i förståelsen av något. I detta fall handlar det om ord och formuleringar som ökar förståelsen av Romantiken. Alltså vad som är det centrala inom Romantiken.

 1. 1800
 2. Svarta katten av Edgar Allan Poe
 3. Lyrik
 4. Epik
 5. Frankenstein av Mary Shelley
 6. Metafysik
 7. Barndom
 8. Den blå blomman
 9. Exotism
 10. Folklighet
 11. Idealismen
 12. Historicism
 13. Konstnärens frihet
 14. Konstnärliga geniet
 15. Kärlek
 16. Passion
 17. Längtan
 18. Moral
 19. Uppfostran
 20. Mystik
 21. Naturdyrkan
 22. Panteism
 23. Besjälade naturen
 24. Pittoreska miljöer
 25. Uppror mot förnuftsidealet
 26. Religiös extas
 27. Sentimentalitet
 28. Skymningen och natten
 29. Subjektivism
 30. Övernaturligt
 31. Följetongsromanen

Ordmoln: Romantiken

Bildspel:nyckelord till Romantiken

Övning: Se till nyckelorden - reducera antalet - förslag: Nyckelord (reducerat antal).

 

Romantiken / Film
 

Se Hej litteraturen! : Romantiken (Google-dokument)

Jobba med spelfilmen Frankenstein. Se Film och litteraturhistoria.

 

Romantiken / Fem frågor
 

Läs text om romantiken (du får texten av din lärare). Textmaterialet handlar om romantiken, dess relation till upplysningen och om författarna: Goethe, Shelley, Poe och Stagnelius.

 1. Vad är typiskt för romantiken som litterär och historisk epok?
 2. Vad skrev romantikens författare?
 3. Vilka var de centrala tankarna i den litterära epoken Romantiken?
 4. Hur skiljer sig romantiken från upplysningen?
 5. Välj en författare och gör en (kortare) fördjupning:
  • Johann Wolfgang von Goethe
  • Edgar Allan Poe
  • Erik Johan Stagnelius
  • Valfri författare som var verksam under den romantiska epoken (få författaren godkänd av läraren)

 

Romantiken / Mary Shelleys Frankenstein
 

Frankenstein skrevs av Mary Shelley 1818. Romanen är uppbyggd i tre delar; vi får ta del av en berättelse utifrån tre personers perspektiv: vetenskapsmannens Victor (som skapar monstret), monstret och polarforskaren Robert Walton (som får ta del av berättelsen via Victor).

Läs textutdrag ur Mary Shelleys Frankenstein. Diskutera instuderingsfrågor som finns i PDF-filen. Mer övningar och uppgifter finns i Lärarhandledning.

Citat som visar på att Mary Shelleys Frankenstein är ett romantiskt verk (lärarlösenord krävs).

Fakta om Mary Shelleys Frankenstein (läraren har tillgång till materialet)

Om Mary Shelley på Populär historia.

Gör en lättare filmanalys av filmen: Frankenstein

Lyssna till Jonis analys av textutdraget ur Frankenstein.

Frågor att arbeta med

 1. Hitta typiska inslag från Romantiken i Frankenstein
 2. Se till kompositionen i Frankenstein är cirkelkomposition med tre berättelser i en; som ringar på vattnet där monstrets story är ”innersta cirkeln”. Finns det andra stilistiska inslag?
 3. Diskutera...
  • synen på naturen
  • synen på vetenskapen
  • synen på människan; föds vi onda/goda eller som oskrivna blad?
  • vad är viktigast; arv eller miljö (Darwin)?

 

Romantiken / Teoretikern Rousseau
 

Arbeta med textutdrag ur Emilé

 

Romantiken / Skräckmästaren Edgar Allan Poe
 

Arbeta med Det skvallrandet hjärtat, Svarta katten och/eller Korpen.

 

Romantiken / Den romantiska poesin
 
 • Tyskland - Johann Wolfgang von Goethe (läs mer om Goethe)
 • England - William Wordsworth
 • Sverige - Erik Johan Stagnelius

 

Romantiken / Fördjupning
 

Välj en författare från den litterära epoken och skriv ett författarporträtt.

 

Romantiken / Skrivövningar
 

Skrivövningar

 

Romantiken / Styrdokument
 

 

 

Romantiken / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

 

 

 

Romantiken / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)