www.larare.at

Film och litteraturhistoria

 

 

Film och litteraturhistoria / Forntiden
 

Jobba med filmen Cleopatra.

Läs mer om Forntiden .

IMDB .

 

Film och litteraturhistoria / Antiken
 

Jobba med filmen Troja.

Läs mer om Antiken och Iliaden .

IMDB .

 

Film och litteraturhistoria / Medeltiden
 

Jobba med filmen I rosens namn

Koppla filmen till den litterära epoken Medeltiden .

IMDB .

 

Film och litteraturhistoria / Renässansen
 

Jobba med filmen Hamlet

Koppla filmen till den litterära epoken Renässansen .

Läs mer om Hamlet .

IMDB

 

Film och litteraturhistoria / Romantiken
 

Jobba med filmen Frankenstein.

Olka sätt att jobba med filmen

  1. Jämför textutdrag med film - hur har regissören valt att skildra det skrivna.
  2. Gör en handlingsbeskrivning i 10 punkter.
    • Tips: skriv 15 punkter - stryk därefter de fem minst viktiga punkterna. Se lärarens lösning (kräver lärarlösen).
  3. Gör en filmanalys och följ valmodellen.
  4. Diskutera följande teman: utanförskap, mobbning, normer, forskning, genetik
  5. Koppla filmen till den litterära epoken Romantiken .

IMDB .

 

Film och litteraturhistoria / Realismen
 

Jobba med filmen Oliver Twist .

Koppla filmen till den litterära epoken Realismen .

IMDB .

 

Film och litteraturhistoria / Styrdokument
 

 

Film och litteraturhistoria / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Film och litteraturhistoria / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)