www.larare.at

Prefix

Fakta: prefix är en förstavelse som sätts i början av ett ord för att ändra ordets betydelse. Det är en förstavelse som sätts i början av ett ord för att ändra dess betydelse, ex. o-laglig, im-populär, pro-gressiv. Prefix kallas även prepositioner. Ord har alltså en inledning, men också ett avslut: läs mer om suffix .

Prefix på A
Betydelse
Exempel

A-, an-

Utan, inte

Anormal

Ab-,abs-

Borta, från, skilt

Absens

Ad-,af-,ak-

Till, mot

Addition

Anti-

Mot

Antibyråkratisk

Astro-

Stjärna

Astronomi

Auto-

Själv

Autodidakt

Prefix på B
Betydelse
Exempel

Bi-

Två

Bipolär

Bio-

Liv

Biodynamik

Prefix på D
Betydelse
Exempel

De-, des-

Av, ur, från, bort

Destruktiv , Demoralisera
Decentralisera
Degenerera
Degradera

deka-

Tio

Dekagon

deci-

tiondel

Decimeter

Dia-

Genom, mellan

Dialog

Dis-, des-

Inte, isär, åtskils

Disharmoni

Dys-

Dålig

Dystopi , dyslexi

Prefix på E
Betydelse
Exempel

Ego-

Jag

Egocentrisk

Ex-, e-

Ur, bort, ut

Exstirpation

Ex-

Före detta

Expresident

Eu-

Gott, väl

Eudemonism , eutanasi

Prefix på G
Betydelse
Exempel

Geo-

Jord

Geologi , geografi

Prefix på H
Betydelse
Exempel

Hemi-

Halv

Hemisfär

Hetero-

Olika

Heterodox

Hexa-

Siffran sex

Hexagon

Homo-

Lika

Homogen

Hypo-

Under

Hypokondri

Hyper-

Över

Hyperaktiv

Prefix på I
Betydelse
Exempel

Ill-, im-, in-, irr

Inte, in

Illegal , instabil

Infra-

Nedanför, under

Infraljud

Inter-

Mellan, bland

Internet

Intra-

Innanför

Intramuskulär , intranät

Prefix på K
Betydelse
Exempel

Koll-, kom-, kon-, korr-

Med, samman

Kombinatorik , kontrollera, korrigera

Kontra-

Mot, emot

Kontraspionage , kontrapunkt

Kron-

Tid

Kronisk , Kronologisk

Kvasi-

Nästan

Kvasiintellektuell , kvasidiskussion

Prefix på L
Betydelse
Exempel

Lönn-

Dold, hemlig

Lönndörr , lönnmord

Prefix på M
Betydelse
Exempel

Makro-

Stor

Makrokosmos

Mal-

Dålig, elak

Malign

Mega-

Miljon, stor

Megabyte

Mikro-

Liten, miljontedel

Mikrometer

Mobil-

Rörlig

Mobiltelefon

Mono-

En, ensam

Monogami

Multi-

Flera, många

Multinationell

Prefix på O
Betydelse
Exempel

O-

Negation

Otydlig, Ologisk

Ob-, op-

Mot, över

Observatorium , opposition

Prefix på P
Betydelse
Exempel

Para-

I strid med

Parasit

Pass-, pat-

Lidande

Passion

Penta-

Fem

Pentagon , pentagram

Per-

Genom

Periskop

Poly-

Fler, många

Polygrip

Popul-

Folk

Populism , populistisk

Post-

Efter

Postmodernism

Pre-

Före

Preventivmedel

Pro-

För, istället för, framför

Provokation

Pseudo-

Falsk

Pseudoaltruist , psuedovetenskap

Prefix på R
Betydelse
Exempel
Re-

Åter, tillbaka

Rehabilitering

Real-

Verklig

Realism

Retro-

Tillbaka, åter

Retrospektiv

Prefix på S
Betydelse
Exempel
Semi-

Halv

Semikolon , semifinal

Sub-

Under

Sublimation

Super-

Över

Superlativ

Supra-

Ovanför, över

Supranormal

Sym-, syn-

Med, tillsammans

Symbios , synonym

Prefix på T
Betydelse
Exempel
Tele-

Fjärran

Telefon

Tra-, trans-

Över

Transistor , transsexuell , transfer

Prefix på U
Betydelse
Exempel
Ultra-

Mer än, utöver

Ultraviolett

Uni-

En

Union

Källa bearbetad av Joni Stam

 

Prefix / Mer om prefix
 

Grekiska förled (lärare har tillgång till dokumentet)

Latinska förled (lärare har tillgång till dokumentet)

Förled (lärare har tillgång till dokumentet)

 

Prefix / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)