www.larare.at

Suffix

Fakta: Suffix är en betydelsebärande orddel/morfem som placeras efter rotmorfemet. Ord har alltså ett avslut , men också en inledning: läs mer om prefix .

Suffix på A

Exempel

-an

kanan, banan,

-al

banal

-ans

kanans

-aktig

feberaktig,

-ar

parar

-artad

välartad

Suffix på E

Exempel

-ell

parallell

-ens

karens

Suffix på G

Exempel

-gon

helgon

Suffix på H

Exempel

-het

kyskhet

Suffix på I

Exempel

-i

idioti

-ia

profetia

-ibel

sensibel

-id

 

-ik

kolik

-il

rännil

-in

koffein
-ing

orientering

-ion

vision, passion

-is

skakis

-isk

chauvinistisk

-ism

modernism

-ist

satanist

-iv
 

Suffix på L

Exempel

-ligen

äntligen
-logi

sociologi, psykologi, ornitologi

Suffix på M

Exempel

-ment

liniment

Suffix på N

Exempel

-naut

astronaut

Suffix på S

Exempel

-sam

vaksam

-skap

främlingskap

Källa

 

Suffix / Mer om suffix
 

Arbetsmaterial 5 - efterled (lösenord krävs)

Arbetsmaterial 6 - fler efterled (lösenord krävs)

Arbetsmaterial 1

 

Suffix / Fördjupning
 

 

 


 

 

Suffix / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)