www.larare.at

Minital

Presentera en person som du har en relation till; antingen någon du känner eller någon som har inspirerat dig. Jag vill att du antingen har en bild på personen med dig eller kan använda projektorn och “skjuta upp” en bild på personen du ska prata om på vita tavlan.

Och för dem som vill öva på att använda presentationstekniskt hjälpmedel (alltså ett bildspel) kan man göra det. Lägg in minst 10 nyckelord och kanske också fler bilder som förstärker innehållet.

Tänk på följande när du håller ditt minital:

 • Ta reda på lite fakta om personen
 • Prata fritt (har du svårt att komma ihåg så rekommenderar jag “cue cards” (alltså: små lappar med nyckelord på) eller ett bra bildspel med nyckelorden
 • Var lugn - ha inte bråttom
 • Ha en genomtänkt disposition (ordning: vad kommer först, vad kommer därefter och vad avslutar ditt minital)
 • Ha en tydlig inledning och undvik att börja talet på följande vis: "Jag ska prata om…". Det är bättre att säga: Det här är... (här nämner du personens namn och din relation till personen) och därefter fyller på varför personen har inspirerat just dig.
 • Upprepa dig gärna: nämn personens namn minst tre gånger: i inledningen, i mitten och i avslutningen. Upprepa också skälet till varför personen inspirerat dig.
 • Använd gärna retoriska frågor, t.ex.: “Vem är hon?”, “Varför har hon inspirerat mig?” och “Vad är det som gör henne så bra?”
 • Undvik alltför talspråkliga uttryck: t.ex. “snacka”, “liksom”, “alltså”, “vad heter det…” och försök jobba bort pausord som t.ex.: "ööh"
 • Tänk på att artikulera väl (prata tydligt)
 • Tänk på hållning (hur du använder din kropp) och ditt kroppspråk (speciellt dina händer). Passa gärna på att röra dig lite.
 • Markera ditt avslut (t.ex. “avslutningsvis…, "sammanfattningsvis..." osv.”). Avsluta t.ex. inte med: “det var allt”.
 • Alla är nervösa. Låt inte rädslan ta över: våga ta plats!

Minitalet ska inte vara längre än fem minuter. Klocka gärna talet hemma innan du genomför det inför klassen. Tal under tre minuter och över fem minuter behöver göras om.

Innan du håller talet kan du hjälp av 11 tips för talare .

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)