www.larare.at

Temaarbete

Detta moment är uppdelat i olika temaområden. Det gemensamma i momentet är läsningen, reflektion över det lästa och värdering av det lästa samt en avslutning där man försöker sig på litterärt skrivande och skriver sin egen berättelse i anknytning till temat. Inom varje tema ska du arbeta med tre noveller, du kommer att öva på att skriva om novellerna och avslutningsvis ska du skriva en egen. Om det finns tid över kommer vi att arbeta med kamratrespons; alltså ge varandra konstruktiv kritik så berättelsen kan bli ännu bättre.

 

Temaarbete / Teman
 

1 Skräck

2 Kärlek

3 Relationer

4 Civilkurage

5 Förintelsen

6 Hjälten

7 Värdegrund

8 Film och tema

9 Dystopier

10. Ondska och godhet

 

Temaarbete / Läsning
 

Läs tre noveller med samma tema; t.ex.

1. Någon av Edgar Allan Poes skräcknoveller, t.ex. Svarta katten eller Det skvallrande hjärtat

2. Kärleksberättelserna: Stolthet och fördom av Jane Austen eller Romeo och Julia av William Shakespeare

3. Relationsdramat: Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg

 

När du läst novellen ska du göra en enklare analys av texten. Utgå från följande tre frågor:

  1. Hur inleds texten? Beskriv – skriv inte av, utan hur
  2. Vad handlar texten om? (skriv så kort som möjligt)
  3. Vad tyckte du om texten? Motivera ditt svar.

Gör en mer omfattande novellanalys (följ anvisningar på denna sajt )

 

Avslutningsvis...

Skriv en novellrecension (följ anvisningar på denna sajt )

 

Temaarbete / (Litterärt) Skrivande
 

Skriv en berättelse (längd ca 600 ord) i anknytning till temat (skräcknovell, kärleksnovell eller en novell med sökande som centralt tema.

Hjälp: Textbindning , Utsmycka text ,

Nyckelord som kan utgöra innehåll till skräckberättelse Lösenordsskyddat.

 

Temaarbete / Respons
 

Att ge respons respons är samma som att ge konstruktiv kritik. Läs en klasskamrats berättelse och ge respons.

 

Temaarbete / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)