www.larare.at

Tema: kärlek

Vad tänker du på när du hör ordet kärlek? Skriv ner dina associationer och jämför med en kamrat.

Läs myten om Orfeus och Eurydike och diskutera den kärlek som skildras i denna berättelse från den grekiska mytologin.

Se animation av myten (YouTube, på norska).

Se kortfilm med samma tema (YouTube, av elever från Globala gymnasiet)

 

Tema: kärlek / Två texter om kärlek
 

Läs text 1 och text 2 och diskutera dem.

 

Tema: kärlek / En resonerande uppsats om kärlek
 

Du ska skriva om ett av följande ämnen. Fundera noga igenom vad det innebär, innan du väljer ett av dem och börjar skriva. Kom ihåg att då och då läsa igenom vad du skrivit och kontrollera att du hå!/er dig till det ämne du valt.

 1. Kärlek är något stort och positivt för alla människor. Kärlek betyder passion, förälskelse, ömhet, närhet, lust och glädje.
  Skriv och berätta om kärleken, om dina tankar och erfarenheter.
  Rubrik: Kärlek
 2. "Han ser mig inte!" - "Hon märker inte att jag finns!"
  Alla upplever någon gång obesvarade känslor och hopplös förälskelse - bittert och sorgligt men kanske vis av erfarenhet.
  Berätta om hur det är att inte få sina känslor besvarade. Skriv gärna i novellform.
  Rubrik: Obesvarad kärlek
 3. När man är liten kan man älska fröken eller morfar, en vän, en idol eller ett husdjur - kort sagt ser den första kärleken inga begränsningar eller omöjligheter. Den första kärleken glömmer man kanske aldrig.
  Berätta om din första karlek, om föremålet för den och varför du kommer ihåg den.
  Rubrik: Min första kärlek
 4. Kärleken i betydelsen omtanke och vänskap innebär ibland annat att man engagerar sig i andra människor och visar äkta känslor, lojalitet och solidaritet. Den vardagliga omtanken om varandra betyder mycket. bet kan gälla någon som behöver hjälp, som är gammal eller sjuk eller en kompis som på något sätt far illa.
  Berätta om vad det innebär att tycka om och bry sig om någon annan. Uppsatsen får bygga på något du själv varit med om, läst eller hört talas om.
  Rubrik: Att bry sig om
 5. "Kärleken kommer - kärleken går", brukar man säga. Men kärleken tar inte alltid slut samtidigt hos två förälskade. När den ene inte vill "vara med" längre, känner sig kanske den andre sviken och blir både arg och ledsen. Hur gör man då för att vara schysst? Är det viktigt att tala om saken eller kan man låtsas som ingenting? Går det att fortsätta som goda kompisar?
  Beskriv hur man kan avsluta ett förhållande.
  Rubrik: Konsten att göra slut

 

Tema: kärlek / Hjälp i skrivandet
 

Checklista för bearbetning av texter

Språkgranskning

 

Tema: kärlek / Dikt av Maria Wine
 

Pussla ihop meningarna i olika ordning och diskutera de olika varianterna av dikten. Skriv ner den diktordning ni tycker bäst om och motivera varför.

Mening 1: Knappt har jag hunnit att bygga ditt namn
----
Mening 2: Med strandens vita små stenar
----
Mening 3: Innan havets tidlösa vågor
----
Mening 4: Har sköljt bort det
----
Mening 5: Kunde jag blott lika lätt
----
Mening 6: Riva ditt namn ur mitt hjärta.

 

Tema: Kärlek / Film
 

Klicka här .

 

Tema: kärlek / Betygskriterier
 

Betyget: E

Du skriver olika sorters texter med tydligt innehåll.
Du formulerar dig på ett fantasifullt och engagerande sätt.
Du kan berätta om egna upplevelser och erfarenheter.
Du följer svenska språkets skrivregler.
Dina texter förmedlar något till läsaren och är trovärdiga. Din handstil är läslig och prydlig.
Du upptäcker brister och kvaliteter i dina och andras texter och kan ge kritik/respons enligt särskild checklista.

Betyget: C

Du arbetar med ditt språk för att få det mer varierat och uttrycksfullt.
Dina texter innehåller person- och miljöbeskrivningar med målande detaljer.
Du skriver korrekt och tydligt.
Dispositionen av innehållet och det språkliga tempot för läsaren framåt.
Du anpassar texten efter syftet och vem som ska läsa den. Du uttrycker känslor; idéer, tankar och åsikter.

Betyget: A

Du skriver korrekt och formsäkert.
Du formulerar dig väl och språkligt sett är dina texter väl genomarbetade.
Textinnehållet präglar din personlighet, är originellt, underhållande och väcker nya tankar hos läsaren.
Du lotsar läsaren framåt genom berättande på olika tidsplan eller genom parallellhandlingar.

 

Tema: kärlek / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)