www.larare.at

Insändare

 

Syftet med en insändare är att framföra en åsikt och därigenom påverka andra. En insändare är en argumenterande text men det som skiljer den från t.ex. debattartikeln är att insändaren ska vara kort och slagkraftig, personlig och helst beröra något aktuellt. Den ska alltså vara argumenterande med en tes (åsikt som man vill förmedla) och argument (något som stärker tesen).

Argumentationen ska alltså vara kort, kärnfull, slagkraftig och framför allt övertygande. Du kan med fördel ta hjälp av hur man skriver argumenterande texter och debattartiklar, men skriv mer informellt, alltså mer personligt.

Läs mer om Argumentation.

Den ska ha en tydlig rubrik som med fördel kan kopplas till tesen och en signatur som förstärker insändarskribentens inställning.

Läs mer om Rubriken.

En insändare ska vara mellan 600-1000 tecken eller ca 150-250 ord).

Ofta skriver upprörda läsare till tidningar för att klaga på företeelser. Främsta syftet med en insändare är alltså att framföra en åsikt och påverka läsaren.

En insändare är inte en professionell text; den som skriver insändare får inte betalt för det och är oftast en "vanlig" person. Med "vanlig" menar jag någon som inte lever på sitt skrivande som t.ex. journalister, redaktörer och författare - men det är ingen regel.

Och blir insändaren bra uppmuntrar jag mina elever att skicka in den till en tidning - se insändare som en elev skickade in och fick publicerad i DT (bild) eller lyssna (m4a-format).

Ännu en insändare som blev publicerad i Falukuriren (bild eller pdf).

Läs insändare på Metro

Klicka här för att lyssna till texten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insändare / Tips och råd
 

Vill du skriva en insändare med "stil" kan du följa dessa anvisningar:

 1. Välj en intresselockande rubrik som anknyter till tesen - gärna lite provocerande så att läsaren uppmärksammar insändaren. Och om rubriken inte är tillräckligt tydlig måste tesen preciseras (förtydligas) i första stycket.
 2. Presentera din tes klart och tydligt och helst flera gånger i texten.
 3. Lägg fram dina argument och håll dem korta och slagkraftiga.
 4. Avsluta din insändare med din tes och ditt bästa argument.
 5. Signerar din insändare med ett alias (ett påhittat namn som är kopplat till ditt ställningstagande), t.ex. Arg bilist, trött resenär osv

Texten kan med fördel delas upp i fem stycken

1:a stycket: tesen och förklaring och förtydligande av den

2:a stycket: första och starkaste argumentet och förklaring och förtydligande av den

3:dje stycket: andra argumentet och förklaring och förtydligande av den

4:dje stycket: tredje argumentet och förklaring och förtydligande av den

5:e stycket: upprepning av tes och starkaste argumentet

 

Insändare / Ämnen
 

Här nedan följer några förslag på ämnen att skriva insändare om:

 1. Ungdomar är ute för sent
 2. Snabbmat är skräpmat
 3. Det är inte tryggt att gå på stan sent
 4. Tiggeri borde förbjudas
 5. Skolmaten är dålig
 6. Skoluniform är bra
 7. Hundägare ska plocka upp efter sig
 8. Det är för pratigt på biblioteket
 9. Gör något åt miljön
 10. Jobb är inte allt
 11. Var inte rasist!
 12. Ingen rökning på offentlig plats
 13. Offentliga toaletter ska vara gratis
 14. Förbjud reklam
 15. Var snäll idag

 

Insändare / Tillvägagångsätt
 

Här nedan följer ett förslag på tillvägagångsätt när man ska börja skriva en insändare.

Jag vill förtydliga hur man skriver en insändare genom att lyfta fram ett exempel. En insändare är alltså en argumenterande text med en tes (påstående eller ställningstagande) och argument som stödjer tesen.Insändare är ofta lite klagande om något som du har åsikter om: det är en fördel om du till och med är lite arg!

Säg att du inte kan sova på nätterna för att mopedister åker på parkvägarna utanför ditt fönster. Du går upp på morgonen efter att inte ha fått en blund och bestämmer dig för att skriva en insändare och skicka in den till lokaltidningen.

Du sätter dig ner framför datorn och bestämmer din tes: höj åldern på att få åka moped! Eftersom du anser att moppe-ungdomarna inte kan hantera sitt moppeåkande för de åker mitt på natten och kör på parkvägar vilket också medför en fara och framför allt är olagligt. Du radar upp några mer detaljerade argument:

 1. Ålder: när man är 15 är man fortfarande ett barn och kan därför inte ta ansvar för moppeåkande. När man är äldre kan man ta ansvar.
 2. Stör andra: moppeåkande, speciellt sent på kvällarna och nätterna, stör boende eftersom moppeåkarna ”leker” med sin mopeder i bostadsområden
 3. Skaderisk: när ungdomar ”leker” med sin mopeder kan de inte bara skada sig själva utan också andra.

När du skriver din insändare måste du ha en slagkraftig rubrik och i det här fallet kan du med fördel plocka din tes rakt av: ”Höj åldern på att få åka moped!”

För att få med dig läsaren kan du börja insändaren med att förklara vad som hände på natten vilket ledde till att du inte fick en blund på hela natten (överdriv gärna!).

Därefter radar du upp dina argument och avsluta gärna med att upprepa din tes och ditt starkaste argument. Avsluta insändaren med att skriva ett alias; t.ex. ”Trött”.

 

Insändare / Övningsmaterial
 

Övningsmaterial (läraren har tillgång till dokumentet).

Förslag på instruktioner:

Läs texterna och plocka ut tes och argument i båda. Därefter ställer ni dem emot varandra och ser vems argumentation ni tycker är bäst. Och motiverar varför.

 


Insändare / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning Lösenordsskyddat

 

 

Insändare / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)