www.larare.at

FAQ - Nationella provet

 

 

FAQ / Varför ska vi skriva NP?
 

Fråga: Varför ska vi skriva NP?

Svar: Det är en rikstäckande gemensam uppgift för alla gymnasister, samt en kontroll över svenska gymnasisters kunskapsnivå i relation till andra i Sverige.

 

FAQ / Kan resultatet i det NP sänka mitt betyg?
 

Fråga: Kan resultatet i det NP sänka mitt betyg?

Svar: Har du visat prov att du har uppnått ett visst betyg kan inte det nationella provet dra ner detta betyg, däremot kan det höja betyget.

Sedan är betygsättning mer komplext än så och vi lärare måste i slutet av kursen göra ett omdöme utifrån ALLA inlämningar, så i princip kan du inte ha fått ett betyg innan du skriver det nationella provet för betyg ska sättas i slutet av en kurs.

Skolverket skriver: "Att läraren ska använda provresultatet som stöd för betygssättningen betyder inte att de nationella proven är helt avgörande för en elevs betyg. Läraren ska utnyttja all information hon eller han har om en elevs kunskaper. Provresultatet är en viktig del av den informationen men är inte det enda läraren ska titta på när betyg ska sättas."

 

FAQ / Behöver jag göra provet om jag redan har betyg?
 

Fråga: Jag är nöjd med ett C och det var ju det betyg jag fick på mitt tal i början av kursen. Därför undrar jag om det är nödvändigt att jag fullföljer den muntliga delen av de nationella proven.

Svar: Det vore fel av mig att säga att du slipper göra NP för att du redan har nått önskat betyg, för NP är obligatoriskt i kursen. Däremot kan jag säga att ett misslyckat NP inte kan påverka betygsläge negativt. Du kan med andra ord inte få sänkt betyg om du misslyckas eller inte gör provet.

 

FAQ / Hur ska jag undvika F?
 

Fråga: Hur ska jag undvika F?

Svar:

 • För det första måste du ha koll på de olika texttyperna, speciellt de formella.
 • För det andra ska du läsa instruktionerna noggrant, helst flera gånger (både före och efter att du skrivit din text) - besvarar du inte frågan så kan du inte få rätt.
 • För det tredje ska du ha koll på disposition (ordningen i texten) och följa en röd tråd (systematisk upplägg av innehåll) - alltså vad du skriver och hur du väljer att presentera det.
 • För det fjärde ska du ha koll på referatteknik, citatteknik och källhänvisningar
 • För det femte ska du gå igenom språket, helst flera gånger, så att det inte finns några misstag när det gäller skrivhantverket - alltså hur du skriver.

 

FAQ / Presentationstekniskt hjälpmedel?
 

Fråga: Vad betyder Presentationstekniskt hjälpmedel?

Svar: Något som stärker och förtydligar den muntliga presentationen; t.ex. ett bildspel. Läs mer

 

FAQ / Hur mycket ska jag skriva?
 

Fråga: Hur mycket ska jag skriva?

Svar: Tänk i stället: vad skriver jag, inte hur mycket skriver jag. Det är alltid svårt att säga hur många sidor eller hur många ord man ska skriva. Därför lämnar jag frågan öppen.

 

FAQ / Vad är referatteknik?
 

Fråga: Vad är referatteknik?

Svar: Läs mer

 

FAQ / Vad innebär källhänvisning?
 

Fråga: Vad innebär källhänvisning?

Svar: Läs mer

 

FAQ / Hur många källor får jag använda?
 

Fråga: Hur många källor får jag använda?

Svar: Hur många du vill, men minst en från texthäftet. Var dock måttlig - ha inte för många källor - du ska ju tycka till, reflektera och analysera också.

 

FAQ / Kan jag förbereda mig inför provet?
 

Fråga: Kan jag förbereda mig inför provet?

Svar: Det finns de som har lätt för att skriva prov, prestera på plats och få inspiration så fort man knäpper med fingrarna, men de är få - glöm inte det - du är inte ensam att hysa oro. Provsituationen är bekymmersam utifrån flera aspekter:

 1. kreativitet är svårt att trolla fram - man har svårt att komma igång
 2. man kan ha en dålig dag - sovit dåligt eller drabbats av morgonbestyr utöver det vanliga
 3. man kanske drabbas av prestationsångest - och skriver torftigt och enkelt

Lösningar för att övervinna dessa hinder är många, men de enklaste råden jag kan ge dig är: bli inte stressad och om du har bekymmer med att kreativiteten och det blanka pappret tittar hotfullt på dig: strunt i det och kör på! Ta fram ett kladdpapper och börja skriva; vad som helst - bara du kommer igång med skrivandet. Du kan skriva om hur du kom till skolan eller vad du gjorde förra helgen; det spelar ingen roll vad du skriver bara du skriver något.

Om man sovit dåligt är det svårt att göra något åt det - försök att orka och tänk dig en "fet" belöning när du skrivit provet. Mmmmm en fet semla!

Alla drabbas av prestationsångest ibland. Det bästa botemedlet mot det är att intala sig själv att man gör så gott man kan och oftast är det tillräckligt om man har förberett sig förstås. Glöm inte att om du är redo och tar det "cool" så fixar det sig. För det första är du förberedd, för det andra kommer du att göra ditt bästa och för det tredje är det inte "the end of the world", fastän det kan kännas så. Gör ditt bästa - det är det bästa du kan göra.

 

FAQ / Är provet svårt?
 

Fråga: Är provet svårt?

Svar: Ja. Vore det inte svårt vore det ingen utmaning. Och att det är svårt beror oftast på hur förberedd du är. Desto mer förberedd du är desto mindre nervös är du. Känner du att du har kontroll över situationen minskar din nervositet och då blir det lättare att skriva provet. Ett visst mått av nervositet och rädsla kan vara bra; ett tips är att vända sina svagheter till en styrka istället. Är du rädd? När du är rädd och nervös är du på tårna och då når du längre (ordvits!).

 

FAQ / Kommer tiden att räcka till?
 

Fråga: Kommer tiden att räcka till?

Svar: Känner du tidspressens kalla stål? Sekundvisaren som löper amock och svettdropparna som rinner längst tinningen? Lugn, bara lugn - du kommer att fixa det bara du tänker systematiskt. Kanalisera (omfördela) din energi - rikta den mot uppgiften. Bilda ett tunnelseende då allt annat vid sidan av provet försvinner ur blickrummet. Har du fokus på din uppgift klarar du uppgiften inom den tid som är avsatt. Relaxa och alla laxar kommer upp för ån (är det någon som förstår bilden?)

 

FAQ / Vilken texttyp gäller?
 

Fråga: Vilken texttyp gäller? Jag gick igår in på skolverkets hemsida, och där stod det att anförandet vi ska hålla ska vara ett informativt tal. Betyder det att vi ska ha med fakta i vårt tal eller betyder det bara att det inte är ett argumenterande tal?

Svar: Ett informativt tal innebär att åhörarna ska lära sig något. De ska få (ny) information från talaren och du har alldeles rätt att det inte behöver vara argumenterande, men kan vara det om man vill.

Ett argumenterande tal kan vara informativt, men ett informativt tal behöver inte vara argumenterande. Nu blev det lite rörigt; summa summarum: talet ska innehålla (ny) information som kan likställas med fakta, men du behöver inte övertyga eller övertala publiken att tycka som du.

 

FAQ / Talets inledning och avslut?
 

Fråga: Jag förstår inte riktigt vad man ska göra för typ av inledning och avslut på det muntliga nationella provet.

Svar: Vad gäller inledning kan du ta hjälp av följande och när det gäller slutet: läs detta.

 

FAQ / Talet är för långt!
 
Fråga: hej jag har testat min presentation hemma nu och den är ca 6 minuter vilket kommer göra att den är för lång vad ska jag göra????

Svar: Hej. Du måste ta bort något. Så här brukar jag jobba: Skriv upp nyckelord till innehållet och sortera dem i viktighetsordning. Därefter plockar du bort det som hamnar sist.

 

FAQ / Hur betygsgrundande är...
 

Fråga: Hur betygsgrundande är det muntliga nationella provet?

Svar: Det finns minst tre muntliga inslag i både Svenska 1 och Svenska 3 kurserna och då är det muntligt NP inräknat. Dessa tre presentationer ska säkerställa betygsnivån.

Vilket i praktiken kan betyda:

får du E i första och A på andra och avslutningsvis F på Nationella provet innebär det att du får A i slutbetyg.

 

FAQ / Bilder i PP i det muntliga NP?
 

Fråga: Vad gäller när man ska använda bilder i PP i det muntliga NP? Om jag skulle bestämma mig för att göra typ en Power Point som består av bilder i den muntliga presentationen. Hur gör jag för att få tag på bilder på ett okej sätt? För jag antar att det inte är okej att bara gå in på facebook/google och använda dessa bilder rakt upp och ned.  

Svar: Se http://larare.at/organisation/upphovsratt.html#bil

 

FAQ / Fler frågor som finns på Skolverket
 

Fler frågor som finns på Skolverket

 

FAQ / Elevfrågor kopplade till det aktuella provet
 

Elevfrågor kopplade till det aktuella provet

 

 

FAQ / Innehållsförteckning
 
 1. Varför ska vi skriva NP?
 2. Kan resultatet i det NP sänka mitt betyg?
 3. Hur ska jag undvika F?
 4. Presentationstekniskt hjälpmedel
 5. Hur mycket ska jag skriva?
 6. Vad är referatteknik?
 7. Vad innebär källhänvisning?
 8. Hur många källor får jag använda?
 9. Kan jag förbereda mig inför provet?
 10. Är provet svårt?
 11. Kommer tiden att räcka till?
 12. Vilken texttyp gäller?
 13. Talets inledning och avslut?
 14. Talet är för långt!
 15. Hur betygsgrundande är...
 16. Bilder i PP i det muntliga NP?
 17. Fler frågor som finns på Skolverket (länk)
 18. Elevfrågor kopplade till det aktuella provet (länk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)