<Förmåga 3 >

 

Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.

Skolverket

Förklara