www.larare.at

Läsbarhetsindex (LIX)

Innehållsförteckning -

LIX är en förkortning av ordet läsbarhetsindex. LIX används för att se hur lätt eller svår en text är att läsa.

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Vill du använda dig av ett enkelt dataprogram - ladda ner den här (funkar bara på PC).

LIX är en förkortning av ordet läsbarhetsindex och används för att se hur lätt eller svår en text är.

Testa om din text är lättläst eller byråkratisk - få "hårdfakta" som kan användas för att göra din text bättre: LIX-räknare .

LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda.

 

Läsbarhetsindex / Beräkning
 
LIX-Beräkning (www.lix.se)

Antal meningar (M)

 

Hur många meningar som finns i texten som du klistrat in.

Antal ord (O)

 

Hur många ord som finns i texten som du klistrat in.

Antal ord med fler än 6 tecken (L)

 

Hur många ord som har fler än 6 tecken som finns i texten som du klistrat in; t.ex. är “meningar” ett långt ord och “tecken” ett kort.

Genomsnittlig meningslängd

 

Om man delar antalet ord (O) med antalet (Lm = O / M) meningar (M) får man den genomsnittliga meningslängden. Alltså hur många ord som finns i de flesta meningar.

Andel långa ord (Lo)

(Lo = L / O * 100)

När man tar antalet långa ord (L) och delar det med antalet ord (O) och därefter multiplicerar det med 100 får man fram en procentuell siffra. Siffran visar hur många procent av alla ord som är långa.

Läsbarhetsindex (LIX)

(LIX = Lm + Lo)

När man tar den genomsnittliga meningslängden (Lm) och adderar andelen långa ord (Lo) får man fram ett LIX-värde.

 

Frekvensordlista (www.lix.se )

Här kan du se vilka ord som används mest och hur många gånger de använts. Det kan vara av värde att se till de tio mest använda orden och dra slutsatser. Man kan också lättare se till vilken tematik som är övervägande i en text genom att inte se till funktionsord som t.ex. jag, han, hon, och osv utan betydelsebärande ord som t.ex. gata, tofflor, bil, skönhet osv.

Intressant är att se till hur många olika ord författaren använt sig av; vilket visar på rikt eller fattigt ordförråd eller mottagaranpassning i och med att användningen av få kanske ord riktar sig till barn. Används däremot många olika ord kanske den tilltänkta mottagaren är en mer avancerad läsare.

 

Ordvariation (www.lix.se )
Type/token ratio (TTR) Innebär antalet unika ord; alltså om man ser till frekvensordlistan och ser vilka ord som bara använts en gång. Talet är procentuellt och visar på hur många procent av textens ord är olika.
Ordvariationsindexa (OVIX) Räknas ut genom att dela antalet unika ord med resultatet av 2 minus antalet ord delat med antalet unika ord: log(tokens) / log(2-(log(types) / log(tokens) vilket tar bättre hänsyn till textens längd än TTR.
Ordvariationsratiob (OVR) Räknas ut genom att dela antalet ord med antalet unika ord: log(types)/log(tokens) och är enklare att läsa ut än OVIX samt bättre än TTR i avseende på längd.

 

Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Läsbarhetsindex / Tillämpning
 

Om din text har ett LIX-värde under 30 bör du bearbeta den genom att skriva längre ord, längre meningar och längre stycken.

Om du ser till frekvensordlistan (som finns strax till höger på LIX-sajten) så ser du vilka ord som finns med i din text och här kan du också se hur många gånger du använt ord. Det vanligaste felet när man skriver berättande text är att orden "jag", "han", "hon", "den" ligger ganska högt upp - då rekommenderar jag att man reducerar antalet; antingen genom textbindning eller omformulering; finns det t.ex. två "jag" i en och samma mening bör man jobba bort den ena.

Det finns andra sätt att öka texten komplexitet (svårighetsgrad) och det är genom att använda synonymer (det finns flertalet synonymlexikon webben) - målet är att använda så många olika ord som möjligt.

När du scrollar ner till slutet i din frekvensordlista ser du hur många unika ord du använt (alla olika böjningar finns med) och om du har 100 unika ord i en text som är på 350 ord är texten "fattig" på ord vilket innebär att du måste utöka ditt ordförråd och använda fler ord i texten. Om du däremot har 100 unika ord i en text som är på 150 ord är den förmodligen obegriplig för att du använder för få sammanhangsord (de som finns högst upp i de mest använda orden i Svenskan. Ett ungefärligt fingertal blir då att:

ungefär hälften av orden i en text ska vara unika; en text på 500 ord ska ha ungefär 250 unika ord.

Om din text däremot har ett LIX-värde över 60 är inte heller bra. Då bör du bearbeta den genom att skriva kortare meningar och kortare stycken.

Fördjupning: Vill du använda dig av ett enkelt dataprogram - ladda ner den här (funkar bara på PC).

Läs mer om: Textbindning, Mest använda orden i Svenskan

 

Läsbarhetsindex / Exempel
 

Karin Boyes Kallocain

 

 

Läsbarhetsindex / Användbara sajter
 
 

Läsbarhetsindex / Engelska
 

Här finns en engelsk sida som ger dig "hårdfakta" om din text.

CLEAR är ett webbverktyg som mäter av nivå på texten genom att ge varje ord och mening en gradering mellan 1 0ch 20. Graderingen är i relation till språklig nivå.

De 5000 vanligaste engelska orden .

Ordfrekvens inom språkinlärning .

 

 

Läsbarhetsindex / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)