www.larare.at

Grundläggande språkriktighet

Denna sajt är för dem som behöver öva på mer grundläggande språkriktighet.

Känns det här för lätt kan du jobba med språkriktighet istället.

 

Språkriktighet / Grundläggande
 
  1. Ordförståelse: göra ordlistor, slå upp ord och diskutera ord.
  2. Meningsbyggnad: diskutera subjekt och predikat konceptet, satser och fogeord.
  3. Skrivhantverket: diskutera korta och långa meningar samt styckeindelning.
  4. Läsa olika texttyper och diskutera språk framför innehåll.

 

Språkriktighet / 10 vanliga fel
 
  1. Styckeindelning
  2. Satsradning
  3. Meningsbygge
  4. Stilbrott & ordval
  5. Särskrivning
  6. Förkortningar
  7. Interpunktion/skiljetecken
  8. De och dem
  9. Syftningsfel
  10. Textbindning

  Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

  Några till

  1. Tempus
  2. Undvik passiv form
  3. Styckeindelning
  4. Satsradning
  5. Meningsbyggnad
  6. Stilbrott
  7. Ordval

 

Språkriktighet / Korrektur
 

Exempel på hur jag korrekturläser en text:

(Kan du inte se filmerna kan du pröva med att ladda ner dem på din hårddisk och se dem därifrån.)

 

Språkriktighet / Dags att rätta
 

Här får du känna på hur det är att jobba som svensklärare. Varsågod och rätta:

Meningar (Word-format)

Berättelse (Word-format)

 

Språkriktighet / Extra övningar
 

Kompendierna 1 och 2 handlar om grundläggande språkhantering medan övning 3 fokuserar på textbindning.

1. Kompendium 1 (11 sidor) (läraren har tillgång till dokumentet)

 1. Sin eller hans
 2. De eller dem
 3. Kommatecken
 4. Sätt punkt
 5. Rätta syftningsfelen
 6. Rätt uttryck
 7. Bort med talspråksformerna
 8. Skrivregler är till för läsaren
 9. Bisatser
 10. Huvudsatser
 11. Inte bara korta huvudsatser
  • Del 1
  • Del 2
  • Del 3

2. Kompendium 2 (13 sidor) - facit finns. (läraren har tillgång till dokumentet)

 1. Skrivregler är till för läsaren
 2. Sätt in kommatecken på rätt ställe
 3. Skriv en dialog (meningsbyggnad)
 4. Stor eller liten bokstav?
 5. Hoppa över avstavning
 6. Övning 3-7 (fixa till syftningsfelen)
 7. Bort med talspråksformerna
 8. Rätt uttryck: övning
 9. Ange vilken ordklass de understrukna orden tillhör
  • Text 1
  • Text 2

3. Övning i textbindning

 

Språkriktighet / Styrdokument
 
 • Svenska 1:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Svenska 2:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Svenska 3:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Språkriktighet / Lärarhandledning
 

Klicka på: Lärarhandledning

 

 

Språkriktighet / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)