www.larare.at

Fördjupning 3: Sekt

För det första behöver man veta vad en sekt är.

En sekt är en grupp eller organisation som karakteriseras av att den har en separat och ofta avvikande tro, lära eller praxis i förhållande till etablerade religiösa eller sociala normer. Termen "sekt" används vanligtvis för att beskriva grupper som anses vara avvikande, kontroversiella eller potentiellt skadliga. Det är viktigt att notera att inte alla grupper som kallas sekter är skadliga eller farliga, och att användningen av termen kan vara subjektiv och kulturellt betingad.

En sekt är alltså en grupp som särskiljer sig från omgivningen genom egna regler och värderingar. Sekten är sluten, auktoritär och kräver stort engagemang av den enskilde.

Den påstår sig ha ett högre syfte. Personer som inte anses tillräckligt hängivna skuldbeläggs och anklagas för att svika de andra.

Det finns en stark social kontroll. Att visa blind lojalitet belönas medan ifrågasättande bestraffas.

Sekten har ofta en karismatisk ledare som personifierar det högre syftet.

Källor: Svensk ordbok, Europaparlamentet

 

Och här är sektforskaren Roy Wallis definition:

1. Sekten är en frivillig organisation. Man föds in en kyrka men förtjänar medlemskap i sekten.

2. Man måste leva sitt liv rätt för att kunna vara medlem. Bryter man mot gruppens normer kan man bli berövad sitt medlemskap.

3. Sektens medlemmar ser sig själva som en elit som äger en särskild (ofta gudomlig) kunskap.

4. Sekten är ofta i konflikt med samhället. Ofta finns det uppfattningar
och värderingar hos sekten som inte kan förenas med samhällets och
statens uppfattningar och värderingar.

5. Sekten är egalitär. Det betyder att det ofta råder jämställdhet inom
själva organisationen. Vem som helst kan bli ledare - någon viss
utbildning krävs oftast inte.

6. Sektens budskap är etiskt och asketiskt. Som medlem ska man inte ta del av världens nöjen (ex. bio, dans, alkohol) utan leva helt för Gud.

7. Sekten är totalitär - den vill styra hela ens liv och kräver att man är helt engagerad.

Martha Marcy May Marlene (2011) IMDb är en mycket bra film om sektliv och hur man lätt kan fastna i en sekt; hur den lockar framför allt sårbara unga människor. Sedan visar den hur svårt det är att fly bort från en sekt. Se också gärna filmklipp: Why do people join cults? och läs övergripligt om sekt på Wikipedia.

 

Sekter / Exempel på sekter
 

Inte så extrema sekter:

Alternativa sekter:

Extrema sekter:

 

Sekter / Folkets tempel
 

Folkets tempel var en socialistisk orienterad kristen organisation, grundad 1955 av pastorn Jim Jones, som vid mitten av 1970-talet hade ett dussintal verksamheter i Kalifornien, inklusive högkvarteret i San Francisco med över 2 000 medlemmar.

Jones startade Folkets tempel för att hjälpa hemlösa, arbetslösa och sjuka. Före detta medlemmar har dock vittnat om både utbredd hjärntvätt och misshandel. Folkets tempel har främst gjort sig känt för vad som kommit att kallas Jonestownmassakern, vilken inträffade den 18 november 1978 då över 900 människor miste livet.

Tragedin inträffade i organisationens egna by Jonestown i Guyana, dit de flytt för att få vara i fred från amerikanska myndigheter. Tanken var att de i djungeln skulle skapa en ny Edens lustgård. När tre journalister besökte gruppen i Guyana sköts de ihjäl efter att de försökt ta sig därifrån. Efter skjutningarna begick 913 medlemmar – däribland många barn – kollektivt självmord genom att dricka en förgiftad läsk. De som inte drack giftet frivilligt sägs ha blivit tvingade eller skjutna.

Källa

 

Sekter / Scientologirörelsen
 

Scientologi är en modern religiös rörelse, också kallad nyreligiös rörelse, grundad av science fiction-författaren L. Ron Hubbard på 1950-talet.

Grunden för kulten är en förvirrande röra av utomjordiskt inflytande och det mänskliga psyket. Före detta medlemmar, journalister, rättsväsendet och flera regeringar har beskrivit kyrkan som en sekt och en organisation med ett kommersiellt intresse, och har anklagat den för att ofreda sina kritiker och utnyttja medlemmarnas goda tro.

Rörelsen har en komplex lära och använder tekniker som "auditering" för att uppnå andlig utveckling. Scientologi har varit föremål för kontroverser och anklagelser om ekonomisk exploatering och kontroll av medlemmar. De som har lyckats lämnat denna kult vittnar om hjärntvätt, bedrägeri och massmöten med sektliknande inslag. Men huvudsakligen verkar Scientologin handla om pengar, där medlemmarna förväntas betala enorma summor för sin personliga utveckling inom rörelsen.

Scientologerna stämmer byxorna av den som vågar talar illa om dem i media och förbjuder medlemmar att träffa vänner och anhöriga som hoppat av. De agerar dessutom mer som ett enormt globalt företag än en religiös organisation.

I USA hade rörelsen år 2008 25 000 medlemmar, bland annat många kändisar som John Travolta och kanske framförallt Tom Cruise som nästan blivit rörelsens ansikte utåt.

Källa

 

Sekter / Jehovas vittnen
 

Jehovas vittnen är en religiös organisation som grundades på 1870-talet i USA av Charles Taze Russell. Organisationen identifierar sig som kristen och har en distinkt teologi och lärosystem. Jehovas vittnen tror att deras tro och praxis återspeglar den sanna kristendomen enligt deras tolkning av Bibeln. De tror att Jesus Kristus inledde sitt osynliga himmelska rike år 1914 och att han snart kommer att återvända för att upprätta en ny världsordning under hans styre.

Jehovas vittnen tror på en enda Gud, Jehova, och förnekar läran om Treenigheten. De anser att Jesus Kristus är Guds son, men att han är en separerad och distinkt varelse från Gud. De ser Bibeln som Guds inspirerade ord och tror att den är den enda auktoritativa källan för sanning och lära.

Jehovas vittnen har en stark intern gemenskap och genomför regelbundna religiösa möten och studier. De firar inte högtider som födelsedagar och jul, utan fokuserar istället på årliga minneshögtider som firar Jesu död och uppståndelse. En central del av Jehovas vittnens tro och praxis är deras missionärsarbete. Medlemmarna är engagerade i att sprida sitt budskap genom dörr-till-dörr predikan och distribuering av deras tidskrifter och litteratur.

En kontroversiell aspekt av Jehovas vittnens tro är deras avvisande av blodtransfusioner. De tror att Bibeln förbjuder konsumtionen av blod och att detta även inkluderar blodtransfusioner. Istället förespråkar de alternativa medicinska behandlingar. Organisationen har också varit föremål för kontroverser och kritik. Vissa kritiker har ifrågasatt deras strikta teologiska tolkningar, deras förnekande av blodtransfusioner och deras strukturerade interna hierarki. Ändå har Jehovas vittnen en betydande global närvaro och fortsätter att attrahera medlemmar till sin religiösa tro och praxis.

Jehovas vittnen vägrar att delta i militärtjänst och att svära trohetseden till någon stat eller flagga. De betraktar sig som medborgare i Guds rike och förnekar att vara en del av den politiska världen.

 

Sekter / Children of God
 

Children of God var en religiös rörelse som grundades av amerikanen David Berg år 1968. Rörelsens namn ändrades senare till The Family International. Children of God var kända för sin kontroversiella praxis och uppfattningar, vilket ledde till kritik och skandal.

Children of God betraktade sig som en kristen sekt och hade ett uttalat mål att sprida kristendomens budskap. Rörelsens lära kombinerade kristendom med radikala och kontroversiella trossatser. David Berg, även känd som "Moses David" eller "Father David", var rörelsens ledare och utövade stark kontroll över sina anhängare.

Children of God praktiserade flera oortodoxa och problematiska beteenden, vilket inkluderade sexuell frigörelse och utnyttjande. Medlemmarna i rörelsen uppmanades till "flirty fishing", en praxis där kvinnliga medlemmar användes för att attrahera män genom sexuell kontakt för att vinna dem över till rörelsen. Denna praxis var särskilt kontroversiell och ansågs vara en form av prostitution.

Rörelsens medlemmar levde i kommuniteter och hade en starkt hierarkisk struktur där lydnad gentemot ledaren var av central betydelse. Barn som föddes inom rörelsen blev uppfostrade och undervisade enligt rörelsens ideologi och praxis. Det rapporterades om fysisk och emotionell misshandel av barn inom Children of God.

På grund av de kontroversiella och skandalösa handlingarna inom rörelsen blev Children of God föremål för omfattande kritik och utredningar. Efter flera rättsliga och sociala påtryckningar genomgick rörelsen en omvandling och försökte distansera sig från sina tidigare kontroversiella praxis och beteenden. År 2004 ändrade de officiellt sitt namn till The Family International och försökte omforma sig som en mer traditionell och familjeorienterad religiös organisation.

Det är viktigt att notera att dagens The Family International har distanserat sig från de kontroversiella praxis och beteenden som associerades med Children of God-eran. Organisationen har tagit avstånd från de tidigare handlingarna och arbetar nu med att främja sociala program och humanitära insatser.

 

Sekter / Heaven's Gate
 

Heaven's Gate var en amerikansk sektrörelse som grundades av Marshall Applewhite och Bonnie Nettles i slutet av 1970-talet. Rörelsen blev känd för sin tragiska massjälvmordshandling år 1997.

Heaven's Gate förenade element från science fiction, New Age-tänkande och kristendom. Marshall Applewhite och Bonnie Nettles ansåg sig vara profeter och hävdade att de var inkarnationer av bibliska figurer. De predikade att jorden skulle genomgå en reningsprocess och att endast genom att följa dem och lämna sina fysiska kroppar skulle deras anhängare kunna "upphöjas" till en högre existens på en annan planet.

Rörelsen betonade avhållsamhet och asketiskt liv. Medlemmarna var förväntade att avstå från sexuella relationer, ägande och personliga band till den yttre världen. De levde tillsammans i kommuniteter och var kända för sin starka disciplin och isolering från samhället.

Heaven's Gate nådde sin högsta popularitet under 1990-talet när de använde internet för att sprida sitt budskap. De använde sig av webbplatser och e-postutskick för att nå ut till potentiella rekryter och sprida sina teorier om himmelska företeelser och övergången till en annan dimension.

Tragedin som för alltid kopplas samman med Heaven's Gate inträffade år 1997. Efter att ha fått uppfattningen att en komet passerade jorden och att de skulle ha möjlighet att upphöjas till en högre nivå genom självmord, begick 39 medlemmar, inklusive Marshall Applewhite själv, kollektivt självmord genom att inta en dödlig blandning av alkohol och barbiturater. De förberedde sina kroppar genom att bära svarta uniformer och liggandes i sina bäddar med en lila duk över sig.

Massjälvmordet fick stor uppmärksamhet över hela världen och väckte frågor om sektreligioner och frågor kring manipulation och kontroll inom religiösa sammanhang.

Efter tragedin har Heaven's Gate som organisation i princip upphört att existera. Dess webbplatser och medlemskommunikation finns dock fortfarande tillgängliga på internet och fortsätter att generera intresse och studier om sekter och extremism.

 

Sekter / Aum Shinrikyo
 

Aum Shinrikyo var en japansk religiös rörelse som grundades av Shoko Asahara på 1980-talet. Rörelsen kombinerade element från olika religiösa traditioner, inklusive buddhism, hinduism och apokalyptisk kristendom. Aum Shinrikyo betraktade Asahara som sin andliga ledare och trodde att han var en reinkarnation av olika buddhistiska och hinduiska gudar.

Under 1990-talet genomförde Aum Shinrikyo flera våldsamma och dödliga attacker. Den mest kända och förödande händelsen ägde rum den 20 mars 1995, när medlemmar av Aum Shinrikyo spridde sarin, en nervgas, i Tokyos tunnelbanesystem. Attacken resulterade i 13 dödsfall och tusentals skadade. Det var en av de värsta terrorattackerna i Japans historia. Asahara dömdes 2004 till döden för sammanlagt 27 mord.

Asahara och flera andra medlemmar dömdes till döden för sina brott och avrättades genom hängning. Efter Aum Shinrikyos attack och upplösning genomgick Japan en period av självrannsakan och kritik mot polisens och myndigheternas hantering av rörelsen.

 

Sekter / Mansonfamiljen
 

Charles Manson var en amerikansk kriminell och sektledare som är mest känd för att ha grundat den så kallade Mansonfamiljen, en kultliknande grupp som var aktiv under slutet av 1960-talet. Manson föddes 1934 och växte upp i en problematisk miljö. Han hade en kriminell historia och spenderade en stor del av sitt liv i fängelse.

Under 1960-talet bildade Manson en grupp av följare som kallades Mansonfamiljen. Gruppen bestod huvudsakligen av unga kvinnor och män som var attraherade av Mansons karisma och hans utlovade spirituella och filosofiska läror. Manson hävdade att han var en gudomlig gestalt och predikade en blandning av apokalyptiskt tänkande, rasistiska idéer och föreställningar om ett kommande raskrig som kallades "Helter Skelter".

Den mest ökända händelsen associerad med Mansonfamiljen ägde rum den 9 augusti 1969, när fyra medlemmar av gruppen bröt sig in i Sharon Tate's hus, som var gravid och gift med den berömde regissören Roman Polanski, och mördade henne och fyra andra personer. Dagen efter begick gruppen ytterligare mord på Leno och Rosemary LaBianca i deras hem. Dessa brutala mord väckte stor uppmärksamhet och skapade rädsla och chock i samhället.

Manson och flera medlemmar av Mansonfamiljen greps och åtalades för morden. Trots att Manson själv inte deltog aktivt i morden, ansågs han vara hjärnan bakom dem och dömdes för anstiftan till mord. Han och flera medlemmar av Mansonfamiljen dömdes till döden, men deras domar omvandlades senare till livstids fängelsestraff när Kalifornien upphävde dödsstraffet.

Manson fortsatte att vara en kontroversiell och manipulativ figur under sin tid i fängelse. Han avled 2017 av naturliga orsaker. Mansonfamiljen och dess handlingar har blivit en ikonisk symbol för våld, manipulation och farorna med sekter och radikala grupper.

 

Sekter / Villa Baviera
 

Villa Baviera är en koloni grundad av tyskar i Chile. Efter att ha blivit anklagad för pedofili i hemlandet Tyskland flydde Paul Schäfer till Chile med en grupp tyska familjer 1961 och bildade Colonia Dignidad (Koloni Värdighet), där sektmedlemmarna levde isolerade under Shäfers religiösa tukt och förmaning, skyddade från omvärlden av taggtråd och vakttorn.

Schäfer förbjöd tv och telefon, splittrade familjer, predikade aga och bestämde över sektmedlemmarnas sexliv. Här pågick även brottslig verksamhet som pengatvätt och illegala vapenförråd och sexuella övergrepp av barn. Högt uppsatta nazister tros även ha gömt sig här.

Idag bor det fortfarande cirka 280 medlemmar kvar i byn, som numera heter Villa Baviera. Många av dem är gamla tyskar som inte talar spanska och som levt helt isolerade under den enväldige Schäfer. Gruppen har på senare tid börjat ta kontakt med den moderna världen utanför, helt nyligen fick tjänstemän från den tyska ambassaden besöka kolonin, för första gången på tjugo år.

Källa

 

Sekter / Davidianerna
 

Davidian Bransch Davidian Seventh-Day Adventists (DBDSDA) var en sekt bildad 1986 av David Koresh. Han betraktades inom rörelsen som profet och hans uppenbarelser sågs som en ledning för medlemmarnas sätt att leva.

Man firade lördagen som sabbat och avhöll sig från kött, alkohol, koffein, tobak, pråliga kläder och elegans, födelsedagsfirande och TV-tittande. Koresh uppmuntrade även sektens kvinnor att inte begränsa sig till en partner och var biologisk pappa till många av sektens barn.

Davidianerna blev världskänd i och med belägringen i Waco som inleddes den 28 februari 1993 och slutade våldsamt 50 dagar senare.

Dramat tog sin början när ATF och FBI försökte utföra en husrannsakan på Davidianernas ranch vid Mount Carmel. Kort efter försöket att delge husrannsakan, utbröt en intensiv eldstrid som varade i nästan två timmar. I denna eldstrid dödades fyra agenter och sex Davidianer.

Efter ATF:s misslyckande försök att verkställa husrannsakan påbörjades en belägring initierad av FBI. Belägringen slutade 50 dagar senare när en brand förstörde byggnadskomplexet i samband med att ett andra anfall inleddes.

Sammanlagt dog 76 personer i branden, inklusive 20 barn, två gravida kvinnor, samt David Koresh själv som tog sitt eget liv.

Källa

 

Sekter / Knutbysekten
 

Knutbysekten var en religiös rörelse som uppstod i byn Knutby i Sverige under 1990-talet. Rörelsens centrum var Knutby Pingstförsamling, en pingstkyrka som leddes av pastor Helge Fossmo.

Knutbysekten blev känd för en rad kontroversiella händelser och brott som ägde rum inom församlingen. År 2004 mördades Alexandra Fossmo, hustru till Helge Fossmo, och en granne till församlingen, Daniel Linde, sköts allvarligt men överlevde. Det framkom snart att mordet och mordförsöket var resultatet av en konspiration inom sekten.

Efter utredningar av polisen framkom det att Alexandra Fossmo hade varit i en förbjuden romantisk relation med den före detta pastorn Helge Fossmo och att hon mördades på order av Helge och genomförd av en medlem inom församlingen. Daniel Linde hade ansetts vara ett hot mot Helge Fossmo och hans planer och därför var mordförsöket riktat mot honom.

Dessa händelser skakade upp lokalsamhället och väckte stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Utredningen avslöjade också en rad oetiska och kontrollerande metoder som användes inom Knutbysekten. Medlemmarna hade begränsad kontakt med omvärlden och levde under strikta regler och övervakning från sekten och dess ledare.

Helge Fossmo dömdes för anstiftan till mord och mordförsök samt för sexuella övergrepp mot en annan medlem i församlingen. Andra medlemmar inom sekten åtalades också för sin inblandning i brotten.

Efter händelserna i Knutby har församlingen genomgått stora förändringar och tagit avstånd från det förflutna. Ledarskapet har förnyats och församlingen har strävat efter att återupprätta sin image. Sekten har även kritiserats för sin betoning av blind lydnad och för den kontrollerande atmosfären som präglade medlemmarnas liv.

Knutbysekten står som en påminnelse om farorna med religiös extremism och hur manipulativa ledare kan utöva stark kontroll över sina anhängare. Det har också lett till diskussioner om behovet av att skydda individers rättigheter och frihet inom religiösa sammanhang och att vara medveten om varningssignaler för potentiellt farliga grupper.

 

Sekter / Examination
 

Man kan jobba utifrån följande frågor:

 1. Varifrån kommer rörelsen?
 2. Vem är grundaren?
 3. Vilka grundtankar ligger bakom? Någon religion? Nyandlig rörelse? Någon specifik livsåskådning?

eller följa en mer utförlig mall:

Förslag på examinationens innehåll

 1. Börja med att definiera vad en sekt är.
 2. Välj en sekt.
 3. Presentera grundläggande fakta om sekten; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
 4. Presentera tre typiska kännetecken för sekten.
 5. Vad har sekten för människosyn?
 6. Vad har sekten för gudsuppfattningar?
 7. Redogör för sektens påverkan på människors identitet.
 8. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till sekten.
 9. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom sekten.
 10. Jämför sekten med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse
 11. Gör en självständig analys av något du själv valt från sekten.

Presentationsform

 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)